Sök

Förmåner och arbetsmiljö

På Högskolan i Halmstad arbetar vi tillsammans för en god arbetsmiljö utifrån devisen "Vi gör varandra bättre". Vad innebär det och hur ser villkoren som statsanställd ut?

Helhet och delaktighet

Vi drar nytta av närheten till varandra. Vi lyfter blicken, involverar varandra och samarbetar mot gemensamma mål.

Kreativitet och utveckling

Nytänkande och innovation har präglat Högskolan från början. Vi hämtar inspiration från omvärlden och stödjer och uppmuntrar varandra i att stärka våra kompetenser och pröva nytt.

Arbetsglädje och gemenskap

Vi bygger tillsammans en öppen och inkluderande kultur, där vi värnar om varandra och har kul ihop!

Vårt arbetsmiljöarbete

Grunden till ett gott arbetsmiljöarbete läggs i det vardagliga mötet och dialogen mellan medarbetare samt mellan chef och medarbetare.

Två gånger per år genomförs mer formella medarbetarsamtal där chef och medarbetare utvärderar året som gått. I mötet sätts prioriteringar för arbetet upp, hur kompetensutvecklingen framåt ser ut samt att det förs en dialog kring upplevd arbetsmiljö och arbetssituation.

Utöver avdelningsmöten genomförs så kallade arbetsplatsträffar (APT) på avdelningsnivå minst två gånger per termin. Det är föratt ge förutsättningar för inflytande, delaktighet och utveckling. Vid APT står arbetsmiljöarbetet, trivseln och samarbetet vid den specifika avdelningen i fokus.

På akademinivå (och motsvarande för verksamhetsstödet) finns lokala arbetsmiljökommittéer som består av arbetsgivare, arbetsmiljöombud och student- och doktorandrepresentanter. Kommitténs uppgift är att verka för en god arbetsmiljö genom att följa upp och planera det nära arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om både långsiktiga mål och mer operativa eller akuta frågor som kan kräva snabba åtgärder.

På central nivå har den centrala arbetsmiljökommittén en motsvarande roll. Det är hit som de lokala kommittéerna rapporterar. Den centrala arbetsmiljökommittén rapporterar i sin tur årligen en uppföljning av arbetsmiljöarbetet till styrelsen för Högskolan i Halmstad.

Grupper med människor som diskuterar sitter runt flera runda bord i en stor lokal. Foto.

Förmåner och villkor för statligt anställda

Det finns många fördelar med att arbeta i en statlig myndighet som Högskolan i Halmstad. Det är framför allt bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet och pension.

Jobba statligt - ett samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor Länk till annan webbplats.

Semester

Utöver de fem veckors semester som alla i Sverige har rätt till har du som statligt anställd rätt till ytterligare några semesterdagar beroende på din ålder. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Sjukvårdsförmåner

Som statligt anställd har du vissa sjukvårdsförmåner, exempelvis möjlighet att kontakta företagshälsovården och göra vissa läkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för sjukvårdsbesök och läkemedel.

Friskvårdsförmåner

Som anställd vid Högskolan i Halmstad kan du få friskvårdsersättning med 1 500 kr per helår. Vidare kan du träna gratis i Idrottscentrums styrketräningslokal som finns på campus och få rabatterade priser på andra gym och träningslokaler. Andra förmåner är bildskärmsglasögon, massage till förmånligt pris och kiropraktorbehandling på arbetstid.

Värdegrund

Alla inom staten arbetar på medborgarnas uppdrag. Oavsett om du är adjunkt, ekonom, utredare, professor, projektledare, kommunikatör, IT-tekniker eller har någon annan statlig anställning, så finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn. Den utgår från lagar och förordningar och du kan läsa mer om den i skriften ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” från Värdegrundsdelegationen.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En man står framför en glasvägg och visar något för en grupp personer. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt