Sök

Reservantagning

Om du står som reserv till en utbildning kan det ändå hända att vi hör av oss till dig – om antagna studenter tackar nej till sina platser. Vi antar reserver i turordning.

Reservplacerad efter första antagningsbeskedet

Om du är placerad som reserv i första urvalet är det viktigt att du svarar att du vill ha kvar din plats. Det gör du genom att tacka ja när det första antagningsbeskedet kommer från antagning.se.

Kanske blir du antagen till en utbildning som du från början hade prioriterat lite lägre. Om du känner att du vill gå den utbildning som du har fått en plats på (och som du hade som lägre prioriterad från början), är det viktigt att du tar bort dina ja-svar från högre prioriterade utbildningar som du är reserv på.

Reservplacerad efter andra antagningsbeskedet

Även om du fortfarande har en reservplats på en utbildning efter det andra urvalet kan du bli antagen om någon annan lämnar återbud. Du blir kontaktad i så fall.

Lönar det sig att komma till introduktionen?

Efter introduktion och självregistrering kan det visa sig att det fortfarande finns en eller några lediga platser på en utbildning. Då kallar vi in reserver. Vi kontaktar reserver via telefon eller mejl och vi kallar reserver i turordning. Om du står som reserv behöver du alltså inte komma till introduktionen.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt