Sök

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser. Då görs ett urval. En förutsättning för att du ska kunna vara med i urvalet är att du uppfyller alla behörighetskrav.

Urvalsmodeller

 • Urvalsmodell A
  Betyg 35 %, högskoleprov 35 %, akademiska poäng 30 %.
 • Urvalsmodell B
  Betyg 15 %, högskoleprov 15 %, akademiska poäng 70 %.
 • Urvalsmodell C
  Betyg 25 %, högskoleprov 25 %, akademiska poäng 50 %.
 • Urvalsmodell D
  Akademiska poäng 50 %, yrkeserfarenhet inom det yrke/de yrken som är grund för behörighet 50 %.

Till kurser på avancerad nivå grundas urvalet enbart på akademiska poäng.

Sommarkurser

Vid urval till sommarkurser fördelas platserna mellan betygsgrupp (66 procent) och högskoleprovsgrupp (34 procent).

Annat urval

Till vissa kurser, påbyggnadsprogram och magisterprogram kan vi använda andra urvalsmodeller.

Studenter som är skyldiga att betala studieavgift kan antas i en separat urvalsgrupp. Antagningen av dem begränsas inte av grundutbildningsmedel från staten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt