Sök Stäng

Validering

På Högskolan i Halmstad kan du ansöka om validering inför behörighet och tillgodoräknande. Här hittar du svar på vanliga frågor och information om validering.

Frågor och svar om validering

Klicka på plustecknet under frågan för att se hela svaret.

Vad är validering?

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats. (Källa: Valideringsförordning (2022:1549)

Efter bedömning fattas ett beslut om bifall eller avslag.

Syftet med validering inom högre utbildning kan vara att:

 • bli behörig till en utbildning. Du bedöms då utifrån andra meriter än formella betyg.
 • tillgodoräkna dig hela eller delar av en kurs. Du bedöms då mot kursens mål för att se om du har motsvarande. Ett tillgodoräknande kan korta din utbildningstid, du behöver då inte läsa det du redan kan. Tänk på att det ofta blir luckor i utbildningsplanen om du får tillgodoräkna dig någon kurs.

Vad är reell kompetens?

Med begreppet reell kompetens menas det samlade, faktiska kunnandet som en individ har, oberoende av hur, när och var kompetensen har utvecklats. En individs kompetens uppnås genom olika former av lärande: formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

En person kan vara reellt kompetent till behörighet genom exempelvis:

 • Arbetslivserfarenhet – anställningar eller eget företagande
 • Utbildning – inom det formella utbildningssystemet som till exempel gymnasieskola eller komvux. Även utbildning utanför det formella utbildningssystemet. Till exempel intern- och personalutbildningar, studiecirklar med mera.
 • Ideellt arbete – föreningsverksamhet, politiskt engagemang eller liknande.
 • Andra erfarenheter – till exempel föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig eller militärtjänst.

Behöver jag validera min reella kompetens?

Om du blir hindrad på din väg till studier eller arbete på grund av att du inte har formella meriter kan en validering hjälpa dig att komma vidare. Du kanske inte har de behörigheter som krävs för en utbildning eller kanske saknar du de kvalifikationer som krävs för en anställning. Undersök möjligheterna till validering hos den utbildningsanordnare som har den utbildning du saknar. För att kunna ansöka om validering inför ett tillgodoräknande måste du vara student eller ha varit student vid aktuellt lärosäte. Med student avses den som är antagen till och bedriver högskolestudier.

Vad blir resultatet av validering för tillgodoräknande?

Resultatet från en bedömning i en valideringsprocess blir ett beslut om bifall, delvis bifall eller avslag. Beslutet registreras som ett tillgodoräknande (TG) i Ladok (ett nationellt studieadministrativt IT-system) vid bifall eller delvis bifall. I Ladok anges vad tillgodoräknandet grundas på och vad det motsvarar gällande innehåll och omfattning. Tillgodoräknandet kan sedan inkluderas i en examen.

Får jag betyg efter en validering?

Nej, resultatet blir ett tillgodoräknande (TG) och inte ett specifikt betyg. TG betyder att du bedöms ha motsvarande kunskaper och färdigheter som kursens mål. Varje kurs har betygskriterier som är knutna till kursens mål. Kunskapen som prövas i en validering har inte förutbestämda mål som kan knytas till betygskriterier på samma sätt.

Vad händer med mina studiemedel om jag får tillgodoräkna mig högskolepoäng?

Studiemedel betalas endast ut för aktiva studier och inte för tillgodoräknade kurser/utbildningar.

Hur ansöker jag om validering inför behörighet respektive tillgodoräknade?

Behörighet:

 1. Anmäl dig till kurs/program via antagning.se senast sista anmälningsdag (15 april för utbildningsstart på hösten, 15 oktober för utbildningsstart på våren).
 2. Skriv ut och fyll i blanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag” som finns på antagning.se
 3. Besvara uppgifterna nedan som är aktuella för just din ansökan och skicka in svaren på dina uppgifter i form av bilagor.
 4. Ladda upp blanketten tillsammans med dina bilagor. Läs mer på antagning.se om hur du laddar upp dokument:
  Så laddar du upp dokument Länk till annan webbplats.

Om du inte kan ladda upp dokumenten går det också att skicka in dem via post. Skicka in din ansökan med bilagor till:

Antagningsservice
R 312
106 56 Stockholm

Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista kompletteringsdag, se vidare information på antagning.se.

Mer om bedömning av reell kompetens för behörighet

Tillgodoräknande:

Genom en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten skickas till dig via e-post när du kontaktar helpdesk.validering@hh.se.

Utgå från våra kursplaner, kursmål och kursinnehåll, när du beskriver ditt tidigare lärande kopplat till aktuell kurs. Din ansökan blir en självskattning som beskriver VAD du utförde och HUR du utförde det, allt kopplat till kursplanen du vill validera mot.

Sök bland Högskolans kursplaner

För mer information och stöd med ansökan ta kontakt med samordnare för validering inför tillgodoräknande på Högskolan i Halmstad, e-post: helpdesk.validering@hh.se.

När kan jag ansöka om validering?

Behörighet:

Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista kompletteringsdag, se vidare information på antagning.se.

Tillgodoräknande:

När som helst under året. Ansökan om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande genom validering behandlas och beslutas normalt inom två månader från det att fullständig ansökan inkommit.

Hur ser valideringsprocessen ut på Högskolan i Halmstad?

Behörighet:

Högskolan kartlägger och granskar din ansökan. Saknas något tar vi kontakt med dig för kompletteringar. Bedömningen sker av utbildningshandläggare i samarbete med utbildnings-ansvariga. När bedömningen är klar får du ett besked om resultatet, behörig till den specifika utbildningen du har sökt till eller inte.

Tillgodoräknande:

Högskolan kartlägger och granskar din ansökan. Saknas något tar vi kontakt med dig för kompletteringar. Bedömningen sker av kursansvarig eller den som har ämneskunskap i kursen du ansöker om att tillgodoräkna. Du bedöms utifrån kursmål för att se om du har motsvarande. Vi väger in nivå, omfattning, kvalitet och inriktning på dina kunskaper och färdigheter. Bedömaren väljer den bedömningsmetod som passar bäst. När bedömningen är klar får du ett beslut. Resultatet kan bli bifall, delvis bifall eller avslag.

Hur går bedömningen till?

Behörighet:

En utbildningshandläggare bedömer din reella kompetens utifrån behörighetskrav och dina möjligheter att kunna tillgodogöra dig – klara av utbildningen du har sökt till. Vid behov skickas ärendet till ansvariga för utbildningen för hjälp med bedömning.

Tillgodoräknande:

En ämneskunnig bedömare granskar ansökan utifrån kursens mål och dimensionerna nivå, omfattning, kvalitet och inriktning. Ibland kompletteras bedömningen med någon bedömningsmetod, muntliga, skriftliga eller praktiska uppgifter för att säkerställa att du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar kursens huvudsakliga innehåll och lärandemål.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Behörighet:

Handläggningstiden är mellan 1 månad till 3 månader, men besked kommer alltid före första urvalet.

Tillgodoräknande:

Ansökan om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande genom validering behandlas och beslutas normalt inom två månader från det att fullständig ansökan har inkommit.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Behörighet: Ja.

Tillgodoräknande: Nej.

Kontaktväg vid frågor om validering

Behörighet:

helpdesk.antagning@hh.se

Tillgodoräknande:

helpdesk.validering@hh.se

Fyra personer sitter vid ett runt bord och pratar, alla har datorer eller surfplattor. Foto.

Valideringsnätverk Väst

Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen.

Det är ett nätverk som inventerar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens. I nätverket har styrdokument och manualer utarbetats för hur man kan arbeta med bedömning av reell kompetens på lärosäten.

Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert både för individen och för andra myndigheter och aktörer.

Nätverk för validering inom Lärosäten Syd

Nätverket för validering inom Lärosäten Syd består av: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi arbetar mot målet att det ska vara enkelt för studenter att ansöka om validering av reell kompetens. Processen ska vara rättssäker och i linje med de riktlinjer som finns för validering.

uppdaterad

Kontakt

Dela