Tillgodoräknande

Du har rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad, det gäller både svensk och utländsk utbildning. Det innebär helt enkelt att om du har läst kurser vid Högskolan i Halmstad eller vid andra universitet/högskolor, som motsvarar någon eller några av delkurserna inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser.

Du behöver alltså inte läsa om en kurs som du redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i. För att vi ska kunna göra en bedömning om tillgodoräknande måste du vara antagen till och studera på Högskolan i Halmstad. Om du planerar att ta ut en examen här bör du ansöka om tillgodoräknande i god tid innan du är klar med dina studier så att du har tillgodoräknandet på plats när du ska ansöka om examen.

Om du vill ta ut en generell examen kan du lägga till kurser från andra svenska högskolor eller universitet utan något särskilt tillgodoräknande.

Om du vill tillgodoräkna dig utbildning utanför högskolesystemet, såsom äldre utbildning måste en särskild bedömning först göras för att se om utbildningen motsvarar högskoleutbildning. Det som bedöms är om utbildningen kan anses motsvara dagens högskoleutbildning.

Du måste kunna visa att du har minst godkänt resultat i den kurs du vill tillgodoräkna dig. Ditt betyg sätts alltså inte vid ansökan om tillgodoräknande, utan det sattes när kursen du vill tillgodoräkna dig avslutades och av den högskola som då gav kursen.

Ansökan om tillgodoräknande

  • Fyll i blanketten Ansökan om tillgodoräknande (länk finns nedan).
  • Bifoga nödvändiga dokument. Saknas nedanstående dokument är din ansökan ofullständig och kommer inte att behandlas.
    • Studieintyg från Studentladok. Där ska det framgå vilken kurs du vill tillgodoräkna och antal poäng på kursen.
    • Kursbeskrivning av den kurs som du har fått godkänt på tidigare, till exempel kursplan.
    • Litteraturlista för den kurs som du har fått godkänt på tidigare

Ansökan om tillgodoräknandePDF

För att vi ska kunna pröva ett tillgodoräknande måste du kunna visa att du har fått minst godkänt på kursen eller motsvarande. Ditt betyg sätts alltså inte vid ansökan om tillgodoräknande, utan av den tidigare högskolan i samband med att kursen avslutades.

Beslut om tillgodoräknande

Beslutet om helt eller delvis godkännande av tillgodoräknandet alternativt avslag fattas med hjälp av det underlag och ansökningshandlingar som du har skickat in. Om du inte skickar med alla nödvändiga dokument kommer din ansökan om tillgodoräknande inte att kunna behandlas. Det är ditt ansvar som student att se till att din ansökan är fullständig. Ansökan om tillgodoräknande behandlas så snart som möjligt från det att en fullständig ansökan har kommit till oss.

Efter att tillgodoräknandet har lagts in i Ladok skickas intyg via post och handlingarna diarieförs.

uppdaterad

2019-02-25

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se