Sök

Utbildning inom smarta städer och samhällen

Mycket av den utbildning som Högskolan erbjuder genomsyras av Smarta städer och samhällen. Den handlar dels om hur smarta städer och samhällen fungerar, och om hur vi ska ta oss dit. Utbildningen bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Fokusområde Smarta städer och samhällen går väl i linje med att Högskolan är det innovationsdrivande lärosätet.

sex personer sitter runt ett bord och har möte

uppdaterad

Kontakt

Dela