Sök

Historik

Här har vi samlat några milstolpar i Högskolans historia.

År 1983 blev Högskolan i Halmstad en självständig högskola, fem år efter att de första utbildningarna hade startat. Då hade Högskolan 540 studenter och ett 60-tal medarbetare. I dag har Högskolan drygt 12 000 studenter, 700 anställda och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 200 fristående kurser på olika nivåer, för både nationella och internationella studenter. Högskolan har också forskarutbildnings­rättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Allt började redan på 1970-talet då den så kallade N-kommittén bildades för att förbereda en framtida högskola i Halmstad.

2023

Högskolan firar 40 år som självständig högskola med stolthet och guldkant! Högskolans första kvinna på rektorsposten, Susanna Öhman, installeras. Högskolan står som värd för den internationella forskningskonferensen Nordic Health Promotion Research Conference. Medie- och kommunikation firar 30 år med en alumnträff, Servicecenter fyller 10 år och Förskollärarutbildningen firar 40 år. Kungen och drottningen besöker Högskolan, Halmstads kommun anordnar Guldmorgon på campus. Det tas fram en jubileumslogotyp, en jubileumskollektion med tröjor och tygpåse och Paulssons Konditori tar fram en jubileumstårta åt Högskolan. Halmstad studentkår fyller 40 år och firar hela läsåret 23/24.

Tre kvinnor iklädda profilprodukter bakom fallande konfetti. Foto. 

2023: Högskolan firar 40 år som självständigt lärosäte.

2022

Året startar i pandemins tecken men snart återgår både arbete och undervisning till det normala. Lärdomarna från pandemin tas till vara, bland annat genom digitala examinationer och distansarbete. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) godkänner Högskolans kvalitetssäkringsarbete. Examensmässan Utexpo firar 40 år och flyttar till de ljusa lokalerna i hus S. Det nya programmet Tillämpad artificiell intelligens (AI) startar och E-sportlabbet nyinvigs. Högskolan inrättar forskningsprogram som ska stärka lärosätets profil: de två första är LeaDS, Lärande i ett digitalt samhälle, och IDC, Informationsdriven vård. Tre nya professorer installeras samt sju nya doktorer och en hedersdoktor promoveras vid den akademiska högtiden.

Överblicksbild på en stor ljus lokal i flera våningar fylld med folk. Foto.

2022: Utexpo firar 40 år och hålls i hus S.

En man och en kvinna klädda i festkläder står på en scen upplyst av strålkastare. Foto.

2021: Timmie Hansson och Elin Kjellsson håller ihop programmet under den digitala avslutningshögtiden. Bild: Ida Fridvall

Bilden visar en byggnad i bakgrunden med träd i förgrunden. Foto

2020: Under hösten flyttar Akademin för företagande, innovation och hållbarhet in i en byggnad som har totalrenoverats med utgångspunkt i hållbarhet, inomhusmiljö, samverkan och flexibilitet.

Tre personer i konfettiregn framför en banderoll med texten Årets studentstad. Foto.

2019: Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser Halmstad till Årets studentstad. Bakom utnämningen ligger Halmstad hjärta student, ett samarbete mellan Högskolan, studentkåren och Halmstads kommun. Bild: Anders Andersson

Person på scen framför arena full av åskådare. Foto.

2018: Högskolan firar sin första gemensamma avslutningshögtid för alla studenter. Bild: Anders Andersson

Porträttbild på man. Foto.

2017: Stephen Hwang blir rektor.

2016

I september tackas rektor Mikael Alexandersson av, efter fem år på Högskolan i Halmstad. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson är vikarierande rektor under rekryteringsprocessen. Den 18 november firar Högskolan för tionde gången akademisk högtid, då sju professorer installeras. Både Digitalt laborativt centrum (DLC) och Fab Lab invigs. Profilområdet Smarta städer och samhällen inrättas.

2015

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) invigs. Flera internationella samarbeten startar eller fördjupas, bland annat i Kina, Brasilien, USA och Indien. Högskolans organisation förändras: fem sektioner blir fyra akademier, åtta forskningsmiljöer blir sex stycken, och verksamhetsstödet genomgår en översyn. En ny huvudentré och Kafé Framkanten invigs.

Stort antal åhörare framför en vit kvadratisk byggnad med Högskolan i Halmstads logotyp. Foto.

2015: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inviger Elektronikcentrum i Halmstad (ECH). Bild: Joachim Brink

2014

Antalet utbildningsprogram minskar kraftigt samtidigt som forskningen ökar. Flera utbildningar hamnar återigen i topp inom samverkan med omgivande samhälle. Den lärosätesövergripande satsningen tema hälsoinnovation startar, liksom en forskarutbildning inom hälsa och livsstil. Ett högskolepedagogiskt centrum (HPC) inrättas, liksom en Bennetprofessur. Lärosätets första civilingenjörsprogram startar också detta år.

2013

Högskolan får rätt att utbilda och examinera doktorer inom hälsa och livsstil. Högskolan får också rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Utvärderingen ARC13, Assessment of Research and Coproduction, genomförs och Högskolans forskning får gott resultat. Thorsteinn Rögnvaldsson blir prorektor och Pernilla Nilsson vicerektor. Högskolan firar 30-årsjubileum och lanserar ny vision, logotyp och grafisk profil. Ett nytt gemensamt Servicecenter invigs. Företagsforskarskolan EISIGS startar.

Två personer står med uppblåsta ballonger med Högskolan i Halmstads logotyp. Foto.

2013: Högskolans 30-årsjubileum uppmärksammas med jubileumsvecka och lansering av ny logotyp.

2012

Ett stort förändrings- och profileringsarbete med fokus på innovation startas: Innovation day genomförs och boken "Perspektiv på innovation" lanseras vid lärosätet. KK-stiftelsen beviljar Högskolan 70 miljoner kronor för forskning och samproduktion för innovation i den nya KK-miljön. Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system, CAISR, startar.

2011

Mikael Alexandersson tillträder som ny rektor och Högskolan blir KK-miljö med namnet Forskning för innovation. Högskolans första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas, examineras i informationsteknologi. Högskolan utnämner sin första hedersdoktor: Jan Einar Blomquist, hedersdoktor i innovationsvetenskap.

2010

Högskolan får rätt att utbilda och examinera doktorer inom informationsteknologi och innovationsvetenskap. Karin Starrin blir ny styrelseordförande och Carina Ihlström Eriksson ny prorektor. Kårobligatoriet tas bort.

Ett par handskbeklädda händer som håller svart doktorshatt. Foto.

2010: Högskolan får rätt att utbilda och examinera doktorer inom informationsteknologi och innovationsvetenskap.

2009

Högskolan får, som första nyare högskola, rätt att utfärda civilekonomexamen. Hälsoteknikcentrum Halland startar med stöd av Region Halland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. En strategisk milstolpe för Högskolan nås när lärosätet antas som ”aspirant” till att bli KK-miljö. Romulo Enmark omförordnas som rektor för en ny treårsperiod och sex nya professorer anställs.

2008

Högskolan får rätt att utfärda masterexamen i hälsovetenskap. Science Park Halmstad invigs och en ny grafisk profil lanseras. Högskolan fyller 25 år och firar med en stor sommarfest. Nu finns ett 40-tal professorer på Högskolan.

2007

Profilsatsningen på tre styrkeområden tar fart på allvar. Högskolan får rätt att ufärda masterexamen i datateknik respektive innovationsledning och affärsutveckling. Pedagogiska priset delas ut för första gången, till Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik. Sex nya professorer installeras.

2006

Högskolan inleder anpassningen av utbildning i enlighet med Bolognaprocessen och Högskolehallen invigs. Fyra nya professorer utses och Marita Hilliges blir prorektor. Ett strategiskt avtal sluts med Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Högskolan anordnar för första gången sommaröppet en dag i juli. Hela 1 100 personer söker till de 33 kurser som erbjuds inom ramen för sommaruniversitet. Forskarskola Entreprenörskap – hälsa startar.

2005

En stategisk utbildningssatsning på ”sommaruniversitet” görs. Forskningsprofilen CERES, Centre for Research on Embedded Systems, startar med stöd från KK-stiftelsen. Avtal sluts med Örebro universitet och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom teknik. Hus Q invigs och Romulo Enmark omförordnas som rektor.

2004

De första stipendierna ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond delas ut. Högskoleområdet blir Kvarteret Bærtling, utsmyckat med konstnären Olle Bærtlings verk. Det mångvetenskapliga Rydberglaboratoriet invigs.

Omslag till tidning, kvinna med cykel.

2003: Högskolan fyller 20 år.

2003

Högskolan fyller 20 år. Utexpo slår utställarrekord med 160 examensarbeten. Ett nytt kårhus tas i bruk och Våtmarkscentrum invigs. Högskolan får fem nya professorer. Omfattande internt arbete för att ta fram en ny vision för Högskolan: Den gränsöverskridande Högskolan för innovation och kreativitet.

2002

Den fristående introduktionskursen byggs ut till ett fullständigt collegeår. Hälsoteknikalliansen bildas.

2001

Högskolan startar en fristående introduktionskurs till högre studier.

2000

Högskolan organiseras om i nya tvärvetenskapliga sektioner med syfte att främja tvärvetenskap och att ge undervisningen mer forskningsanknytning. Romulo Enmark utses till ny rektor.

1999

Högskolans första fem professorer installeras. Dormer Tools tidigare fabrikslokaler tas i bruk av Högskolan som hus R efter uppmärksammad ombyggnad och formgivning av arkitekt Leo Papini. Naturum (hus N) invigs. Halmstads kommun arbetar med visionen Innovationsstaden, som är ett lokalt samarbete mellan kommmunen, näringslivet och Högskolan, där Högskolan skulle gå under benämningen Innovationshögskolan.

Fem personer i högtidsdräkter framför mönstrad bakgrund. Foto.

1999: Högskolans fem första professorer installeras.

1998

Lars Fredén blir ny rektor. Josef Bigün anställs som Högskolans förste professor. Det nya högskolebiblioteket invigs och glasgången tas i bruk av Högskolan.

1997

Högskolan får rätt att inrätta professurer. Lärarutbildningen startar. Centrum för datorarkitektur, CCA, ombildas och blir Centrum för datavetenskap, CDV.

1996

Högskolan och Centrum för arbetslivsutveckling, CAU, får regeringens jämställdhetspris för betydande insatser för att främja jämställdhet inom universitet och högskolor.

1995

Vårdhögskolan integreras med Högskolan och Centrum för forskning om hälsans utveckling startar. HHUAB, Högskolans utvecklingsbolag, startas.

1994

Högskolan får rätt att utfärda magisterexamen i flera ämnen. Inkubatorn Innovationsgruppen startar.

1993

IDÉ-rum (hus T) med fyra verkstäder för undervisning och prototyptillverkning samt hörsalsbyggnaden Visionen invigs. Högskolans experimenthus börjar byggas.

1992

Europaekonomprogrammet startar och blir uppmärksammat i hela landet. Halmstads nya höghus Trade Center invigs och blir symbol för den unga moderna högskolan.

1991

Teknikparken Teknocenter bildas.

1990

Högskolan blir koordinator för EU-nätverket WITEC (Women in Technology), en del av EU-programmet Comett, som syftar till att öka antal kvinnor inom områden teknik och naturvetenskap.

1989

Maskiningenjörslinjen startar. Högskolan satsar stort på internationalisering och den så kallade "tredje uppgiften”, högskolors och universitets uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av utbildning och forskning.

1988

Högskolan flyttar till Larsfrid i östra Halmstad. Hus E och F invigs. Centrum för arbetslivsutveckling, CAU, startas.

Person står vid husfasad med stor fasadlogotyp. Foto.

1987

Utbildning Ekonomi med ADB-inriktning startar. Förskollärarlinjen utökas till 90 platser.

1986

Högskolan har stora lokalproblem och Centrumbildningar för forskning startar, Centrum för bildbehandling och dataanlys, CBD, är först ut.

1985

Utvecklingsingenjörslinjen blir treårig. Tylösands forskningscentrum och teknikpark startar.

1984

Idrottspedagogisk linje startar. Högskolan har 64 medarbetare: 42 lärare och 20 så kallad teknisk/administrativ personal.

1983

Det formella startåret. Högskolan i Halmstad inrättas som en självständig högskola och har 540 studenter. SvenOve Johansson utses till rektor.

1982

Äntligen gemensamma lokaler i Eketångaskolan. Utbildning i företagsekonomi startar.

Två personer håller upp skylt som det står Högskolan på utanför husentré. Foto.

1982: Jan Arvidsson och Agneta Hansson utanför Eketångaskolan dit Högskolan flyttar.

1979

Förskollärar- och utvecklingsingenjörslinjerna startar.

1978

Fritidspedagoglinjen startar, liksom idrottspedagogisk utbildning i form av enstaka kurser. Detta är grunden till pedagogik med idrottsinriktning.

1977

Högskoleutbildningen startar. Jan Arvidsson leder verksamheten.

1976

Länskommittén för eftergymnasial utbildning i Halland bildas.

1975

Riksdagen beslutar att Halmstad ska vara en högskoleort.

1973

Förskollärarutbildningen startar på försök.

1970

N-kommittén bildas för att förbereda för en högskola i Halmstad.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt