Sök

Historik

Det var 1983 som Halmstad fick en självständig högskola. Då var studenterna några hundra och personalen ett 40-tal. I dag har Högskolan drygt 12 000 studenter, 600 anställda och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 200 fristående kurser på olika nivåer. Högskolan har också forskarutbildnings­rättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Allt började redan på 1970-talet då den så kallade N-kommittén bildades för att förbereda en framtida högskola i Halmstad. Här har vi samlat några milstolpar i Högskolans historia.

En man och en kvinna klädda i festkläder står på en scen upplyst av strålkastare. Foto.

2021: Timmie Hansson och Elin Kjellsson höll ihop programmet under den digitala avslutningshögtiden. Bild: Ida Fridvall

Bilden visar en byggnad i bakgrunden med träd i förgrunden. Foto

2020: Under hösten flyttade Akademin för företagande, innovation och hållbarhet in i en byggnad som har totalrenoverats med utgångspunkt i hållbarhet, inomhusmiljö, samverkan och flexibilitet.

Tre personer i konfettiregn framför en banderoll med texten Årets studentstad. Foto.

2019: Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser Halmstad till Årets studentstad. Bakom utnämningen ligger Halmstad hjärta student, ett samarbete mellan Högskolan, studentkåren och Halmstads kommun. Bild: Anders Andersson

Person på scen framför arena full av åskådare. Foto.

2018: Högskolan firar sin första gemensamma avslutningshögtid för alla studenter. Bild: Anders Andersson

Porträttbild på man. Foto.

2017: Stephen Hwang tog över som rektor.

2016

I september tackas rektor Mikael Alexandersson av, efter fem år på Högskolan i Halmstad. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson är vikarierande rektor under rekryteringsprocessen. Den 18 november firar Högskolan för tionde gången akademisk högtid, då sju professorer installeras. Digitalt laborativt centrum (DLC) invigs under festligheterna.

2015

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) invigs, och en ny entré byggs. Flera internationella samarbeten startar eller fördjupas, bland annat i Kina, Brasilien, USA och Indien. Högskolans organisation förändras: fem sektioner blir fyra akademier, åtta forskningsmiljöer blir sex stycken, och verksamhetsstödet genomgår en översyn.

Stort antal åhörare framför en vit kvadratisk byggnad med Högskolan i Halmstads logotyp. Foto.

2015: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inviger Elektronikcentrum i Halmstad (ECH). Bild: Joachim Brink

2014

Antalet utbildningsprogram minskar kraftigt samtidigt som forskningen ökar. Flera utbildningar hamnar återigen i topp inom samverkan med omgivande samhälle. Den lärosätesövergripande satsningen tema hälsoinnovation startar, liksom en forskarutbildning inom hälsa och livsstil. Ett högskolepedagogiskt centrum (HPC) inrättas på Högskolan, liksom en Bennetprofessur. Lärosätets första civilingenjörsprogram startar också detta år.

2013

Högskolan får rätt att självständigt bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom profilområdet hälsa och livsstil. Högskolan får också rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Under året genomförs ARC13 – en utvärdering av all forskning vid lärosätet som visar att över hälften av forskningen ligger på internationell nivå. Thorsteinn Rögnvaldsson blir prorektor och Pernilla Nilsson vicerektor. Högskolan firar 30-årsjubileum och lanserar ny logotyp.

Två personer står med uppblåsta ballonger med Högskolan i Halmstads logotyp. Foto.

2013: Högskolans 30-årsjubileum uppmärksammas med jubileumsvecka och lansering av ny logotyp.

2012

Ett stort förändrings- och profileringsarbete inleds vid lärosätet för att formulera det som Högskolan i Halmstad ska vara och stå för. I slutet av året får Högskolan full pott av KK-stiftelsen när dess styrelse fattar beslut om att bevilja Högskolan 70 miljoner kronor för forskning och samproduktion för innovation.

2011

Högskolan får en ny rektor, Mikael Alexandersson. Samma år utses lärosätet till en så kallad KK-miljö som har namnet Forskning för innovation.

2010

Högskolan erhåller rätten att självständigt bedriva forskarutbildning och att utfärda doktorsexamen inom två profilområden: informationsteknologi och innovationsvetenskap. Karin Starrin blir ny styrelseordförande och Carina Ihlström Eriksson ny prorektor.

Ett par handskbeklädda händer som håller svart doktorshatt. Foto.

2010: Högskolan erhåller rätten att självständigt bedriva forskarutbildning och att utfärda doktorsexamen inom två profilområden: informationsteknologi och innovationsvetenskap.

2009

Högskolan erhåller – som första mindre högskola – rätten att utfärda civilekonomexamen. Hälsoteknikcentrum Halland startar, en satsning som stöds av Region Halland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. En strategisk milstolpe för Högskolan nås när lärosätet antas som ”aspirant” till att bli KK-miljö. Romulo Enmark omförordnas som rektor för en ny treårsperiod och sex nya professorer anställs.

2008

Högskolan får masterrättighet i hälsovetenskap. Science Park Halmstad invigs och en ny grafisk profil lanseras. Högskolan fyller 25 år och nu finns ett 40-tal professorer på Högskolan.

2007

Profilsatsningen på tre styrkeområden tar fart på allvar. Högskolan får masterrättigheter i datateknik respektive innovationsledning och affärsutveckling. Sex nya professorer installeras.

2006

Högskolehallen invigs och Bolognaanpassningen inleds. Fyra nya professorer utses och Marita Hilliges blir prorektor. Ett strategiskt avtal sluts med Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom humaniora och samhällsvetenskap.

2005

Ett strategiskt avtal sluts med Örebro universitet och Högskolan i Skövde om forskningssamarbete inom teknik. Romulo Enmark omförordnas som rektor.

2004

De första Fåhréstipendiaterna utses. CERES, en forskningsprofil med stöd från KK-stiftelsen skapas. Högskoleområdet blir Kvarteret Baertling och utsmyckas med konstnären Olle Baertlings verk.

Omslag till tidning, kvinna med cykel.

2003: Högskolan fyller 20 år.

2003

Högskolan fyller 20 år. Utexpo slår utställarrekord med 160 examensarbeten. Ett nytt kårhus tas i bruk och Våtmarkscentrum invigs. Högskolan får fem nya professorer.

2000

Högskolan organiseras om i nya tvärvetenskapliga sektioner. Syftet är att främja tvärvetenskap och att ge undervisningen mer forskningsanknytning. Romulo Enmark utses till ny rektor.

1999

Tidigare fabrikslokaler som har tillhört Dormer tas i bruk av Högskolan efter uppmärksammad ombyggnad och formgivning av arkitekt Leo Papini. Den första doktorsavhandlingen som försvaras vid Högskolan i Halmstad läggs fram av Magnus Jonsson. Fyra år senare utnämns han till professor.

Fem personer i högtidsdräkter framför mönstrad bakgrund. Foto.

1999: Högskolans fem första professorer installeras.

1998

Lars Fredén blir ny rektor. Josef Bigün anställs som Högskolans förste professor. Den nya Högskolebiblioteket invigs.

1997

Högskolan får rätt att inrätta professorer. Lärarutbildningen startar.

1995

Vårdhögskolan integreras med Högskolan.

1994

Högskolan får rätt att utfärda magisterexamen i flera ämnen.

1992

Europaekonomprogrammet startar och blir uppmärksammat i hela landet. Halmstads nya höghus Trade Center invigs och blir symbol för den unga moderna högskolan.

1988

Högskolan flyttar till Larsfrid i östra Halmstad. Hus E och F invigs.

Person står vid husfasad med stor fasadlogotyp. Foto.

1983

Det formella startåret. Högskolan i Halmstad inrättas som en självständig högskola. SvenOve Johansson utses till rektor.

1982

Äntligen gemensamma lokaler i Eketångaskolan. Utbildning i företagsekonomi startar.

Två personer håller upp skylt som det står Högskolan på utanför husentré. Foto.

1982: Jan Arvidsson och Agneta Hansson utanför Eketångaskolan dit Högskolan flyttar.

1979

Förskollärar- och utvecklingsingenjörslinjerna startar.

1978

Fritidspedagoglinjen startar, liksom idrottspedagogisk utbildning i form av enstaka kurser. Detta är grunden till pedagogik med idrottsinriktning.

1977

Högskoleutbildningen startar. Jan Arvidsson leder verksamheten.

1976

Länskommittén för eftergymnasial utbildning i Halland bildas.

1975

Riksdagen beslutar att Halmstad ska vara en högskoleort.

1973

Förskollärarutbildningen startar på försök.

1970

N-kommittén bildas för att förbereda för en högskola i Halmstad.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt