Sök Stäng

Högskolan i Halmstad blir ett Europauniversitet

Högskolan i Halmstad bildar ett nytt Europauniversitet tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten i alliansen HEROES. Europauniversiteten är ett initiativ från EU-kommissionen för att öka kvalitet och konkurrenskraft inom utbildning och forskning. HEROES har som målsättning att genom digital innovation också stärka den regionala resiliensen i de nio regioner där de verkar.

Sex personer springer och vinkar glatt till kameran. Foto.

"Vi står inför stora utmaningar som vi bara kan hantera på en global nivå. Därför är det viktigt att vi tillsammans öppnar upp för internationella möten mellan studenter och lärare.”

Susanna Öhman, rektor Högskolan i Halmstad

I förra veckan kom beskedet att Högskolan i Halmstad nu ingår i Europauniversitetet HEROES. Syftet är att underlätta för studenter att läsa sina utbildningar utomlands, främja samarbeten och öka mobiliteten. Initiativet strävar också efter att utrusta studenter med viktiga färdigheter för att kunna möta samhällsutmaningar med tvärvetenskapliga och internationella lösningar.

– Att vi har blivit ett Europauniversitet är ett oerhört glädjande besked. Vi står inför stora utmaningar som vi bara kan hantera på en global nivå. Därför är det viktigt att vi tillsammans öppnar upp för internationella möten mellan studenter och lärare, säger Susanna Öhman, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Nätverk med gemensamma mål och utmaningar

Högskolan i Halmstad lämnade i början av februari in en ansökan om att bli Europauniversitet inom europeiska universitetsinitiativet (EUI), ett program från Europeiska kommissionen. Tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten och ungefär 40 associerade partner från akademin, offentliga myndigheter, företag och samhället bildas nu Europauniversitetet HEROES. Arbetet med ansökan har skett i en högskoleövergripande arbetsgrupp. Även Varbergs kommun, Halmstads kommun, Länsstyrelsen och Region Halland deltog i förberedelserna.

Alliansen av de nio universiteten kallas HEROES (Higher Education for Resilience-Oriented and Empowered Societies). Fokus för HEROES är att med digital innovation stärka den regionala resiliensen – något som ligger i linje med Högskolan i Halmstads fokusområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

Genom att fokusera på utbildning, forskning, innovation och samhällstjänst bidrar alliansen till att:

 • aktivt bidra till EU:s ambitioner med digitala, gröna och samhälleliga lösningar
 • tillsammans med Hallands regionala ekosystem stärka resiliens och digital innovationsförmåga
 • koppla samman decentraliserade regioner med storstadsområden, och fungera som en bro för industriell och urban omställning

– Med Europauniversitet HEROES kommer vi att öka vår internationella lyskraft, vilket är avgörande för att fortsatt driva kvalitet och forskning framåt. Förutom ökad mobilitet och att främja interkulturell förståelse öppnar alliansen upp för mycket bättre tillgång till finansiering från EU, vilket är avgörande för utveckling av vår forskning och samverkan på global nivå, säger Simon Holmesson, internationell strateg, Högskolan i Halmstad.

Text: Linnéa Andersson och Simon Holmesson

Bild: Helena Bengtsson

Om HEROES

HEROES är en allians som består av nio europeiska lärosäten. Alliansen bildades 2017 och är nu också ett Europauniversitet.

Lärosäten som ingår i Europauniversitetet är:

 • Thomas More University of Applied Sciences – Belgien
 • Fontys University of Applied Sciences – Nederländerna
 • University College Northern Denmark – Danmark
 • Polytechnic University of Beja – Portugal
 • Deggendorf Institute of Technology – Tyskland
 • Halmstad University – Sverige
 • Seinäjoki University of Applied Sciences – Finland
 • Vilniaus Kolegija/Higher Education Institution – Litauen
 • Mendel University – Tjeckien

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt