Sök

GREEN-LOG – kooperativa och sammankopplade gröna leveranslösningar

GreenLog accelererar systemförändringar i ekosystem på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar stadslogistiskt sätt vid leveranser under den sista transportsträckan. Projektet etablerar stadsplattformar som består av Urban Living Labs för inkluderande intressenter för att vårda social innovation, designa och distribuera innovativa leveranslösningar samtidigt som det möjliggör det mest effektiva utbytet av idéer, utvecklingen av robusta, harmoniserade regelverk och politiska ramar och samarbetsmodeller som bygger på effektiv samverkan från den offentliga/privata sektorn och gemensamma investeringar.

GreenLog-metoden tillhandahåller en innovativ simuleringsmiljö för scenariebyggande som kombinerar olika lösningar som möjliggör integration av interventioner vid leveranser under den sista transportsträckan med högsta möjliga inverkan på miljömässig hållbarhet och trafikminskning, samtidigt som deras ekonomiska bärkraft beaktas. På den operativa nivån tillhandahåller GreenLog lastcykelbaserade innovationer för hållbar mikrokonsolideringsdesign och implementeringar, multimodala paketleveranser som integrerar kollektivtrafik, tjänstelogistik-plattformar för sammankopplad stadslogistik och automatiserade leveranskoncept med användning av autonoma fordon och leveransdroider. Lösningarna stöds av sammankopplade stadslogistikdatautrymmen som matar dynamiska tjänster för proaktiv optimering av ekosystemet, med respekt för konsumenternas, företagens och stadens intressenters intressen.

Projektet är utplacerat och validerat i fem städer och områden: Aten, Barcelona, Flandern, Oxfordshire och Ispra. Särskilt fokus läggs på överförbarheten av den föreslagna innovationen, med utgångspunkt från tre efterföljande städer med stora intressen i att skräddarsy och replikera GreenLog-lösningarna, och fortsätter med en pan-europeisk uppsökande verksamhet med intensiva åtgärder för att accelerera överföringen, vilket lägger grunden för etableringen av flera stadslogistik Urban Living Labs.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-01-01–2026-06-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • 31 partner från 10 länder

Finansiärer

  • Horizon Europe

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt