Sök

Samverkan för ett klokt transportsystem

Projektet Samverkan för ett klokt transportsystem syftar till att hitta en balans mellan en datadriven organisation och en ansedd organisation baserad på värderingar som tillförlitlighet, engagemang och mod.

Projektet fokuserar på hur en samhällsbyggande organisation kan skapa samverkan mot kloka och etiskt hållbara beslut. Forskningsprojektet kommer att följa ett antal planerade och pågående projekt vid Trafikverket.

Projektet kommer att innebära att arbeta med beslutsstödssystem ur ett socioteknologiskt perspektiv (d.v.s. med hänsyn till sociala och tekniska aspekter) där organisatorisk interoperabilitet och omdöme (socialt) balanseras med ett datadrivet fokus (tekniskt). En socioteknisk beslutsprocess stärker möjligheten att utveckla ett omdömesgillt transportsystem. Ett datadrivet samhälle måste balanseras av ett värdebaserat och etiskt förhållningssätt till hantering av data. Projektet avser att bidra till till exempel förbättrat omdöme i beslutsfattande, principer för orkestrering av samverkan samt kunskapsutveckling inom områdena etik och moral.

Om projektet

Projektperiod

  • 1 oktober, 2021–30 juni, 2024

Projektledare

  • Lena Hylving

Samverkanspartner

  • Göteborgs universitet
  • Södertörns högskola
  • Högskolan i Halmstad

Finansiärer

  • Trafikverket

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt