Sök

BIG FUN (Stor datadriven slutanvändarfunktionsutveckling)

BIG FUN-projektet syftar till att förstå hur man tillämpar kvantitativa analytiska metoder för att identifiera intressanta ögonblick under verkliga fordonsresor.

Kombinationen av dessa resultat tillsammans med avancerade kvalitativa analysmetoder kommer att generera praktiska insikter, såsom en djupare förståelse för utmaningar och möjligheter för att förbättra lastbilars funktion, funktioner och servicedesign för att bättre passa kommersiella mobilitetsbehov.

Förväntade resultat av BIG FUN är att:
  1. Identifiera potentiellt betydelsefulla ögonblick under fordonsresor genom att träna algoritmer på regler som kombinerar existerande expertdomänkunskap och tidigare relevant forskning.
  2. Utför UX-forskning om hur man designar en tjänst som gör det möjligt för mänskliga experter att använda de algoritmgenererade betydelsefulla ögonblicken för att stödja kvalitativ forskning som genererar designkunskap för förbättring av kommersiell mobilitet.
  3. Skapa en demonstrator som visar användningen av AI-drivna UX-insikter i rätt kontext.

Om projektet

Projektperiod

  • 1 juni 2022–31 maj 2024

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Volvo Lastvagnar

Finansiärer

  • Vinnova

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt