Sök

Högskolan i Halmstad inrättar nytt forskningsprogram kring socialt hållbara smarta städer

Högskolan inrättar ett nytt forskningsprogram inom fokusområde Smarta städer och samhällen. Programmet REBEL, som är en del av Högskolans satsning på mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil, lägger ett designetnografiskt perspektiv på smart och hållbar stadsutveckling.

”Jag är glad att få inrätta ännu ett forskningsprogram inom Smarta städer och samhällen. REBEL är ett spännande och nytänkande forskningsprogram som kommer att bidra till vårt innovativa lärosäte med ny forskning.”

Susanna Öhman, rektor

Nyckelord på engelska inom akademisk utbildning och forskning, till exempel pedagogik och mångvetenskap. Bilden föreställer tre personer framför tre olika typer av byggnader. Illustration.

Forskningsprogrammet REBEL handlar om hur hållbara smarta städer och samhällen kan främjas på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala och lokala värden.

Forskningsprogrammet REBEL (Re-Imagining Future Smart Living – beyond the Living Lab) handlar om hur socialt och miljömässigt hållbara smarta städer och samhällen kan främjas på ett deltagande och ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala och lokala värden och kunnande.

– Betydande ansträngningar har gjorts för att utveckla idéer för hur vi kan göra städer smartare och mer hållbara med hjälp av AI-driven teknik. Det finns en övertro på enkla samband mellan smartare teknik och förbättrad livskvalitet. REBEL är utformat för att studera, experimentera och designa tillsammans med dem som faktiskt påverkas av tekniken för att hitta nya vägar till socialt hållbar långsiktig förändring, säger Vaike Fors, professor i designetnografi och forskningsprogramledare.

Programmets vision är en värld där utveckling av smart teknologi sker på ett ansvarsfullt, etiskt och socialt relevant sätt. Genom lokalt förankrade så kallade Living Labs är tanken att REBEL ska främja samskapade designkoncept för framtidens hållbara leverne.

Mångvetenskaplig forskning tillsammans med samhället

– Ambitionen i REBEL är att utveckla Living Labs – lokala samverkans- och utvecklingsarenor – genom att bygga nätverk med lokala aktörer, intressenter från det offentliga och näringslivet, samt de människor som bor på platsen. I labben samskapar vi produkter, tjänster och upplevelser för framtiden med stöd av nya teknologier. Utgångspunkten är alltid befolkningens och miljöns värden, kunnande och sociala liv. Vi är redan engagerade i ett antal sådana Living Labs både i Sverige, Europa och Australien, och vi planerar att skapa fler, gärna lokalt i Halmstad och Halland i samarbete med HighFive innovationsarena och Fab Lab på Högskolan, berättar Vaike Fors.

En kvinna i grön tröja står framför en tegelvägg med armarna i kors och tittar in i kameran. Foto.

Vaike Fors. Bild: Anna-Frida Agardson

REBEL engagerar flera av Högskolans väletablerade forskargrupper, bland annat inom designetnografi, tjänstedesign, grön omställning, AI och smarta material, normkritisk design och sociologi, humaniora och innovation.

– Vi vill bygga broar och inspirera till mångvetenskaplig forskning i samverkan med omgivande samhälle. Vi utforskar, och utvärderar olika designkoncept för framtida livsmiljöer med fokus på fysiska, sociala och kulturella värden. För att klara det måste vi arbeta ihop över vetenskapliga discipliner som samhällsvetenskap, design och teknik. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar, ansvarfull utveckling av smarta städer och samhällen, säger Vaike Fors.

– Forskningsprogrammen är grunden för våra fokusområden inom forskningen vid Högskolan i Halmstad och jag är glad att få inrätta ännu ett forskningsprogram inom Smarta städer och samhällen. REBEL är ett spännande och nytänkande forskningsprogram som kommer att bidra till vårt innovativa lärosäte med ny forskning, säger rektor Susanna Öhman.

Beslutet att inrätta forskningsprogrammet har fattats av rektor efter extern bedömning och på rekommendation av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd.

Text: Christa Amnell

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt