Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans tre första hedersdoktorer (från vänster): Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, 2011), Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, 2011) och Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, 2013). Bild: ANDERS ANDERSSON

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning av framstående insatser. Högskolan äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. 

År 2017 utnämndes Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén till hedersdoktorer i hälsa och livsstil. Vid den akademiska högtiden 2011 promoverades Högskolan i Halmstads första hedersdoktorer: Jan Einar Blomqvist och Nicolas Hassbjer. 2013 promoverades Maj-Britt Sandlund, hedersdoktor i hälsa och livsstil.

Doktorshatt, ring och diplom

Vid en akademisk högtid promoveras hedersdoktorer och får då tre symboler: en doktorshatt – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet

Läs mer om Högskolans hedersdoktorer

Alla hedersdoktorer har under många år på olika sätt gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

Högskolans hedersdoktorer

  • Jan Einar Blomquist, innovationsvetenskap
  • Nicolas Hassbjer, informationsteknologi
  • Jörgen Persson, hälsa och livsstil
  • Gun-Britt Lydén, hälsa och livsstil
  • Maj-Britt Sandlund, hälsa och livsstil
Sidan uppdaterad 2018-05-30