Sök

Tidigare akademiska högtider

Högskolan i Halmstad firade akademisk högtid för första gången 1998 och sammanlagt har 17 högtider firats.

Akademisk högtid 2023

Fredagen den 17 november 2023 installerades fem nya professorer i sitt ämbete och tre doktorer, varav en hedersdoktor, promoverades.

Fem personer i blå caper står uppradade på en scen. I famnen har de blommor och diplom. I mitten står en kvinna i svart rektorskappa och med en stor silverkedja runt halsen Foto.

Bild: Ida Fridvall

Nya professorer 2023

 • Stefan Byttner, informationsteknologi
 • Cristofer Englund, informationsteknologi
 • Daniel Möller, litteraturvetenskap
 • Per Nilsen, implementeringsvetenskap
 • Göran Sahlén, biologi inirktning zoologi

Akademisk högtid 2022

Fredagen den 18 november 2022 installerades tre nya professorer i sitt ämbete och åtta doktorer, varav en hedersdoktor, promoverades.

3 personer i blå caper står uppradade på en scen. I famnen har de blommor och diplom. Längst till vänster står en man i svart rektorskappa och med en stor silverkedja runt halsen Foto.

Bild: Dan Bergmark

Nya professorer 2022

 • Andreas Ivarsson, psykologi
 • Antonia Liess, miljövetenskap
 • Maria Åkesson, informatik

Akademisk högtid 2021

Fredagen den 12 november 2021 installerades 13 nya professorer i sitt ämbete och 12 doktorer, varav en hedersdoktor, promoverades.

13 personer i blå caper står uppradade på en scen. I famnen har de blommor och diplom. Längst till höger står en man i svart rektorskappa och med en stor silverkedja runt halsen Foto.

Bild: Ida Fridvall

Nya professorer 2021

 • Åsa Andersson, professor i biomedicin
 • Vaike Fors, professor i designetnografi
 • Ying Fu, professor i tillämpad elektromagnetism
 • Fawzi Halila, professor i industriell organisation
 • Catherine Legrand, professor i marin ekologi
 • Thomas Magnusson, professor i innovationsvetenskap med fokus på öppen innovation
 • Marie Mattsson, professor i miljövetenskap
 • Slawomir Nowaczyk, professor i maskinlärande
 • Urban Persson, professor i förnybara energisystem
 • Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande
 • Måns Svensson, professor i rättssociologi
 • Magnus Söderberg, professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi
 • Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap med fokus på byggledning

Akademisk högtid 2019

Fredagen den 15 november 2019 installerades sex nya professorer i sitt ämbete och sex doktorer promoverades.

Sex personer i blå caper står uppradade på en scen. Foto.

Bild: Anders Andersson

Nya professorer 2019

 • Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Pernilla Ouis, professor i socialt arbete
 • Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion
 • Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad
 • Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi
 • Mark Dougherty, professor i informationsteknologi

 

Akademisk högtid 2018

Fredagen den 16 november 2018 installerades fyra nya professorer i sitt ämbete, sju doktorer och en hedersdoktor promoverades.

Sju personer i blå professorscaper uppradade på en scen. Foto.

Nya professorer 2018

 • Åsa Roxberg (andra från vänster), professor i omvårdnad
 • Mattias Ohlsson (tredje från vänster), professor i informationsteknologi, inriktning maskininlärning och datamining
 • Staffan Karlsson (mitten), professor i omvårdnad
 • Marta Cuesta (ej med på bilden), professor i sociologi

De nyinstallerade professorerna flankeras på bilden av gästprofessorer och adjungerad professor:

 • Robert Broström (längst till vänster), adjungerad professor i informationsteknologi, inriktning artificiell intelligens
 • Susanne Durst (tredje från höger), gästprofessor i företagsekonomi
 • Roger Säljö (andra från höger), gästprofessor i digitalt lärande
 • James Barlow (längst till höger), gästprofessor i innovationsvetenskap/hälsoinnovation


Akademisk högtid 2017 (professorsinstallation)

Fredagen den 17 november 2017 installerades tre nya professorer installerades i sitt ämbete, fyra doktorer och en hedersdoktor promoverades.

Tre personer står uppradade mot svart bakgrund. Foto.

Bild: Anders Andersson

Nya professorer 2017

 • Jeaneth Johansson, företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiell bedömning
 • Jens Nygren, hälsoinnovation
 • Kristina Ziegert, omvårdnad


Akademisk högtid 2017 (rektorsinstallation)

Den 20 juni 2017 installerades Stephen Hwang som rektor på Högskolan. Han tillträdde som rektor den 20 mars samma år.

Man står på scen, personer sitter i bakgrunden och applåderar. Foto.

Högskolans rektor Stephen Hwang installerades vid akademisk högtid den 20 juni 2017.

Installationen förrättades av Högskolans tidigare rektor Mikael Alexandersson. Välkomstanförandet hölls av högskolestyrelsens ordförande Harald Castler och statssekreterare Karin Röding höll ett högtidstal, dagen till ära.

 

Akademisk högtid 2016

Fredagen den 18 november 2016 installerades sju nya professorer i sitt ämbete och tre doktorer promoverades.

Sju personer står uppradade mot svart bakgrund. Foto.

Bild: Anders Andersson

Nya professorer 2016

 • Alexey Vinel, datakommunikation
 • Jonas Gabrielsson, företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag
 • Ann Bremander, biomedicin med inriktning fysisk aktivitet och träning
 • Petra Svedberg, omvårdnad
 • Klaus Solberg Søilen, företagsekonomi
 • Claes Malmberg, naturvetenskapens didaktik
 • Magnus Bergquist, informatik


Akademisk högtid 2013

Fredagen den 15 november 2013 avslutades Högskolans 30-årsjubileum med akademisk högtid då fem professorer installerades i sina ämbeten och tre doktorer promoverades.

Fyra personer i högtidlig klädsel uppradade mot en mönstrad bakgrund. Foto.

Nya professorer 2013

 • Tomas Nordström, datorteknik
 • Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik
 • Ingela Skärsäter, omvårdnad inriktning hälsa och livsstil
 • Magnus Holmén, innovationsvetenskap inriktning industriell organisation
 • Mohammadreza Mousavi, datorsystemteknik


Akademisk högtid 2011

Fredagen den 18 november 2011 installerades rektor Mikael Alexandersson och nya professorer i sitt ämbete. Högskolans första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas, promoverades.

En grupp personer i högtidliga kläder mot mönstrad bakgrund. Foto.

Nya professorer och nyinstallerad rektor 2011

 • Urban Johnson, psykologi inriktning idrott
 • Barbro Arvidsson, omvårdnad inriktning yrkesmässig handledning
 • Claes Ericsson, utbildningsvetenskap inriktning allmän didaktik
 • Mikael Alexandersson, rektor
 • Walid Mohamed Taha, datalogi
 • Mike Danilovic, industriell organisation inriktning innovation and technology management
 • Cathrine Hildingh, vårdvetenskap inriktning omvårdnad
 • Gabriel Baffour Awuah, företagsekonomi inriktning marknadsföring
 • Gunnar Johansson, hälsovetenskap
 • Mikael Sandberg, statsvetenskap
 • Veronica Stoehrel, medie- och kommunikationsvetenskap

Promoverade doktorer 2011

 • Edison Pignaton de Freitas, promoverad doktor
 • Jan Einar Blomquist, promoverad hedersdoktor
 • Nicolas Hassbjer, promoverad hedersdoktor

 

Akademisk högtid 2009

Den 23 april 2009 installerades fem nya professorer i sitt ämbete.

Nya professorer 2009

 • Sven-Olof Collin, företagsekonomi inriktning redovisning och företagsstyrning
 • Marita Hilliges, neurovetenskap
 • Sven Werner, energiteknik
 • Jonny Hylander, energiteknik inriktning förnybar energi
 • Magnus Tideman, handikappvetenskap inriktning socialt arbete

 

Akademisk högtid 2007

Fredagen den 23 mars 2007 installerades sex nya professorer i sitt ämbete.

Sex personer med cape och diplom står uppradade. Foto.

Nya professorer 2007

 • Svante Andersson, företagsekonomi
 • Ingegerd Rydin, medie- och kommunikationsvetenskap
 • Göran Svensson, företagsekonomi – inriktning marknadsföring
 • Anders Mellbourn, politik och journalistik med statsvetenskaplig inriktning
 • Åsa Lindholm Dahlstrand, företagsekonomi – inriktning entreprenörskap
 • Thorsteinn Rögnvaldsson, datavetenskap – inriktning maskinlärande


Akademisk högtid 2003

Den 6 november installerades fem nya professorer i sitt ämbete.

Fem personer i grå professorscaper framför mönstrad bakgrund. Foto.

Nya professorer 2003

 • Håkan Pettersson, fysik med inriktning halvledarfysik
 • Lillemor Hallberg, vårdvetenskap
 • Ljudmilla Bordag, tillämpad matematik
 • Tony I Larsson, inbyggda system
 • Magnus Jonsson, realtidsdatorsystem


Akademisk högtid 2002

Den 5 november 2002 installerades tio nya professorer, inklusive de tre första kvinnliga professorerna vid Högskolan i Halmstad.

Elva personer i grå professorscape framför mönstrad bakgrund. Foto.

Nya professorer 2002

 • Jan Edgren, arbetsvetenskap
 • Ulf Holmberg, reglerteknik
 • Siegfried Fleischer, limnologi
 • Per-Olof Olofsson, sociologi
 • Stefan Weisner, biologi med inriktning mot miljövetenskap
 • Lars Palm, medie- och kommunikationsvetenskap/planerad kommunikation
 • Ulla Tebelius, pedagogik
 • Natalia Stambulova, psykologi med inriktning idrottspsykologi
 • Ewa Menckel, folkhälsovetenskap med inriktning arbetsvetenskap
 • Bengt Larsson, byggproduktionsteknik med inriktning innovation i byggande
 • Bengt-Göran Rosén, maskinteknik


Akademisk högtid 2001

Torsdagen den 22 mars 2001 installerades Romulo Enmark som rektor och fem nya professorer i sitt ämbete.

Fem personer i grå professorscaper samt en person i svart rektorskappa framför mönstrad bakgrund. Foto.

Nya professorer 2001

 • Albert-Jan Baerveldt, mekatroniska system
 • Antanas Verikas, bildbehandling med inriktning mot artificiell neuronnätsteknik
 • Sven Åke G Hörte, sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning
 • Lars-Gunnar Franzén, biokemi
 • Bernd Hofmaier, sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning

 

Akademisk högtid 1999

Torsdagen den 9 september 1999 installerades Högskolans fem första professorer.

Fem personer i grå professorscaper framför mönstrad bakgrund

Nya professorer 1999

 • Josef Bigün, signalanalys
 • Lars Bååth, fotonik
 • Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik
 • Bengt Fridlund, omvårdnad
 • Hans Landström, professor i företagsekonomi


Akademisk högtid 1998

Måndagen den 30 november 1998 installerades Lars Fredén som rektor vid Högskolan i Halmstad.

Installationen förrättades av utbildningsminister Thomas Östros. Välkomstanförandet hölls av högskolestyrelsens ordförande Carl Bennet. Tal till en ny rektor hölls av Bodil Jönsson, biträdande professor, Lunds universitet och Peter Uggla, ordförande Halmstad Studentkår. För musikinslagen stod Studentorkestern Salmonikerna (SOS) och Studentkören Köörmit.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt