Sök

Akademisk högtid 2022 – ”Starka och fristående akademier är viktiga bärare av demokratin”

I fredags, 18 november, firade Högskolan i Halmstad sin traditionsenliga akademiska högtid, en fest för att fira akademiska framgångar och uppmärksamma nya professorer och doktorer, men som den här gången också kom att präglas av vår oroliga samtid. Såväl i rektors inledningstal som i andra tal under kvällen, lyftes vikten av den akademiska friheten och vetenskapens avgörande roll för samhällsutveckling, såväl i kris och krig som i tider av lugn och fred.

Högskolan i Halmstad är en viktig del av det svenska akademiska landskapet men också en viktig del av det halländska landskapet. Det betyder mycket för länet att Högskolan finns här.

Brittis Benzler, landshövding i Hallands län

Vid årets ceremoni installerades tre nya professorer och sju doktorer promoverades. Därtill promoverades hedersdoktor Lennart Andrén. Gästprofessorer, adjungerade professorer, biträdande professorer, docenter och excellenta lärare uppmärksammades. Dessutom delades Högskolans pris för samverkan och innovation respektive pedagogiska pris ut.

En person i svart kappa ståendes i en talarstol.

Rektor Stephen Hwang inledde högtiden.

Högtiden inleddes av rektor Stephen Hwang som i sitt tal betonade vikten av den akademiska friheten:

– Såväl ni som representerar den nya generationen av forskare, som ni som nu når höjdpunkten i er karriär, måste alltid stå upp för de vetenskapliga idealen. Då och då påminns vi om att vetenskapen och den akademiska friheten utmanas. I Sverige har vi riksdagsmän som förnekar klimatförändringar och evolutionsteorin, och politiker som visar misstro mot lärosätenas förmåga att strategiskt fördela och använda forskningsanslag. Trots det är vi lyckligt lottade i jämförelse med många andra länder, och vi har inte blivit tvingade att dra ner på utbildning och forskning trots Sveriges tuffa ekonomiska situation, sa Stephen Hwang och fortsatte:

– Trots att det finns mörka moln på himlen ska vi vara optimistiska, inte minst nu när vi firar vårt lärosätes akademiska framgångar. Luta er tillbaka och njut av ceremonin, och uppskatta samtidigt att vi lever i fred och i ett demokratiskt samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och akademisk frihet!

Fyra personer sitter på en scen. Fotografi.

Högskolans nya professorer samt hedersdoktor Lennart Andrén.

Installationsföreläsningarna visade på vetenskaplig bredd

Som en del av installationen som professor ingår att uppmärksamma och presentera sitt ämnesområde genom en installationsföreläsning. I samband med årets installationsföreläsningar, som hölls i onsdags, höll också Lennart Andrén sin hedersdoktorsföreläsning med titeln ”Högskolan i Halmstads betydelse för nyföretagande och kommersialisering”. Föreläsningen hade formen av ett samtal med Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi, och bjöd på minnen och insikter från Lennart Andréns, först anställning vid, och därefter långa samarbete med Högskolan i Halmstad.

Årets installationsföreläsningar leddes av Åsa Andersson, professor i biomedicin och ordförande i Högskolans rekryteringskommitté. I sitt öppningsanförande lyfte hon särskilt fram den vetenskapliga bredd som lärosätet besitter:

– De nya professorerna har vitt skilda forskningsområden, från våtmarker till hälsosamt deltagande i idrott, och slutligen digitalisering och tjänsteinnovation. Att vi har professorer inom många områden är en styrka och visar på Högskolan i Halmstads bredd.

Professorerna representerar kunskapsfronten och är en av de främsta inom sitt ämnesområde. De utgör därför den akademiska ryggraden vid ett lärosäte.

– Professorernas uppgift är att företräda sitt ämnesområde inom forskning och undervisning, men också i förhållande till världen utanför akademin. Professorerna ska bidra till lärosätets utveckling, vara framåtsträvande och nytänkande, och de ska vara tydliga med att det är de och deras medarbetare som har kompentensen att ställa de rätta vetenskapliga frågorna, betonade Åsa Andersson.

”Vetenskapen har ett ansvar att vara en röst för dem som behöver höras”

Vid fredagens professorsinstallation höll Antonia Liess, professor i miljövetenskap, professorernas tal, där hon talade om sin passion för vetenskapen och om den ibland svåruppnåeliga balansen mellan forskning och undervisning och nödvändig administration.

Under ceremonin genomfördes också doktorspromotionen. I år hölls doktorernas tal av Ece Calikus, doktor i signal- och systemteknik, som vände blicken mot den pågående revolutionen i Iran:

– Vetenskapen kan inte existera isolerad från det omgivande samhället. Vi har ett ansvar att vara en röst för dem som behöver höras. Jag inspireras mycket av mottagaren av Nobels fredspris 1986, Elie Wiesel, som i sitt tacktal sade: ’Varhelst män eller kvinnor förföljs på grund av sin ras, religion eller politiska åsikter, måste den platsen – i det ögonblicket – bli universums centrum.’ Just nu är Iran universums centrum. Jag visar mitt stöd för deras modiga kamp, och jag vill därför avsluta mitt tal med deras slagord ’Kvinna. Liv. Frihet.’.

En person med långt hår och krans på huvud som håller i en mikrofon. Fotografi.

Doktorernas tal hölls av Ece Calikus, doktor i signal- och systemteknik.

Under den akademiska högtiden delas också varje år två priser ut. Högskolans pris för samverkan och innovation går i år till Staffan Enting, vd för Högskolans bolag HH Innovation AB, och Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik vid Akademin för hälsa och välfärd. Årets pedagogiska pris tilldelas Stefanie Obermüller, universitetslektor i human biomedicin vid Akademin för hälsa och välfärd.

”Högskolan i Halmstad står starkare än någonsin”

Som traditionen bjuder höll också högskolestyrelsens ordförande Harald Castler ett tal. Han framhöll vikten av att samlas och fira akademiska framgångar i en i övrigt ganska mörk samtid.

– Trots alla pågående kriser står Högskolan i Halmstad starkare än någonsin. Vi är väletablerade på den akademiska arenan i Sverige och vi ser också hur vi blir mer och mer uppmärksammade internationellt, sade Harald Castler, och avslutade sitt tal med att blicka framåt:

– Nästa år firar Högskolan 40-årsjubileum. Vi har all anledning att känna stolthet för det som vårt lärosäte presterar och det är tack vare er alla här i dag. Det är ert engagemang och motivation som gör att vår högskola frodas.

En finklädd person som står i en talarstol. Fotografi.

Som traditionen bjuder höll också högskolestyrelsens ordförande Harald Castler ett tal.

Kvällen avslutades med att landshövding Brittis Benzler intog scenen och tackade för en minnesvärd dag i vetenskapens tecken.

– Högskolan i Halmstad är en viktig del av det svenska akademiska landskapet men också en viktig del av det halländska landskapet. Det betyder mycket för länet att Högskolan finns här, för utvecklingsmöjligheter och möjligheter att försörja länet med välutbildade. För ungdomars möjlighet att gå vidare i studier. För möjlighet att förverkliga drömmar.

En ljust klädd person som står i en talarstol. Fotografi

Kvällen avslutades med att landshövding Brittis Benzler intog scenen och tackade för en minnesvärd dag i vetenskapens tecken.

Hon avslutade med att vända sig direkt till de nya professorerna och doktorerna:

– Ni har inte bara en viktig roll att spela här i Halland, på Högskolan i utbildning och forskning. Vad ni gör i er profession har också betydelse i er omvärld, där populism och antidemokratiska rörelser växer sig allt starkare. Att värna respekten för kunskap, att värna det vetenskapliga samtalet och den jämlika dialogen, där argumenten bryts mot varandra och där varje människas rättigheter och möjligheter respekteras, det är värden som hör demokratin och den akademiska professionen till. Starka och fristående akademier är viktiga bärare av demokratin. Än en gång, stort tack för en fantastisk kväll. Skål för Högskolan, för en fortsatt trevlig kväll och för vetenskapen!

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt