Sök

Stefanie Obermüller får Högskolans pedagogiska pris 2022

Stefanie Obermüller, universitetslektor i human biomedicin, tycker att trygghet och en konkret väg framåt är viktiga komponenter för att motivera studenter. Hennes ödmjukhet och tydliga upplägg gör att hon vinner Högskolans pedagogiska pris år 2022.

– Det känns jätteroligt att ha vunnit det pedagogiska priset. Tack till alla som nominerade mig! Det är väldigt motiverande och gör att jag känner att jag är på rätt väg, säger Stefanie Obermüller.

Spännande frågor

Stefanie Obermüller är universitetslektor vid Akademin för hälsa och välfärd, och undervisar sjuksköterskestudenterna vid Campus Varberg och Högskolan i Halmstad i anatomi och fysiologi.

– Det är en kurs på grundläggande nivå för att förstå människokroppen. Vi börjar med cellerna, tar oss igenom alla organsystem, och belyser hur dessa interagerar. Vi tittar även på mikroorganismer, och hur dessa samspelar med kroppen – ibland framkallar de sjukdom och ibland är de väldigt gynnsamma. Så det är många spännande frågor.

Kvinna som ler tittar in i kameran. Foto.

Stefanie Obermüller är universitetslektor i human biomedicin och undervisar sjuksköterskestudenter i anatomi och fysiologi.

En trygg plats och en visualiserad väg

Kursen är väldigt omfattande, samtidigt som de bara har tio veckor på sig att gå igenom allt. Stefanie Obermüller menar att det finns några saker som man som lärare bör ha med sig i en tung teoretisk kurs, så att studenterna tycker att det känns spännande och genomförbart.

– En sak är så kallad konstruktiv länkning – att man visar studenterna tydliga steg på väg till målet. Man måste nästan kunna visualisera vägen framför sig så att man inte hamnar i diket. Då litar studenterna på sina egna resurser och känner att de kommer att klara kursen.

Man måste nästan kunna visualisera vägen framför sig så att man inte hamnar i diket. Då litar studenterna på sina egna resurser och känner att de kommer att klara kursen.

Stefanie Obermüller, universitetslektor i human biomedicin

Stefanie Obermüller tycker även att det är viktigt att studenterna känner sig trygga – att de upplever att de kan få hjälp och att de är välkomna precis som de är. Hon nämner begreppet ”en trygg plats” som hon har med sig från yogan.

– Om studenterna hör av sig och säger att de behöver ta en paus svarar jag dem att det finns omtentor, och möjlighet att gå kursen igen.

Förklara så att man förstår

Sjuksköterskans yrke är väldigt brett, vilket kräver många olika kunskaper, och det är den största utmaningen för studenterna. I kursen jobbar de med exempel tagna från verkliga scenarion.

– Vi vill hela tiden koppla kursen till yrkeslivet. Den här kursen infaller under termin ett innan studenterna har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, så en stor utmaning är att få dem att förstå begreppet omvårdnad.

Stefanie Obermüller betonar vikten av en bra undervisningsmetod.

– Jag tänker tillbaka på min egen tid i skolan, och en mattelärare som fortfarande är min förebild. Han förklarade på ett så tydligt sätt att man var tvungen att förstå, och först när man gjorde det byggde han vidare på den kunskapen. Det var magiskt.

Ytterligare en metod för att hjälpa studenterna att följa med i undervisningen är digitala verktyg.

– Studenterna säger att det underlättar när jag och mina kollegor har spelat in korta filmklipp. Då kan de pausa, spela upp svåra saker igen och lyssna på det i sin egen takt.

Anatomisk modell av mänsklig arm och torso. Foto.

Att förklara på ett tydligt sätt så att studenterna förstår, och först därefter bygga vidare på den kunskapen är viktigt enligt Stefanie Obermüller.

Om Stefanie Obermüller

Stefanie Obermüller är född och uppvuxen i Tyskland. Redan som barn upptäckte hon att hon tyckte om kemi, och intresset höll i sig. På universitetet läste hon först kemi och biokemi på Freie universitet i Berlin, innan hon doktorerade inom medicinsk forskning på Göttingens universitet.

Efter doktorsstudierna kände Stefanie Obermüller att hon ville uppleva något helt nytt, men det var en ren slump att hon hamnade i Sverige.

– En kompis till mig arbetade på Lunds universitet och sa: ”Kom hit, vi behöver någon som kan det du kan.” Min första tanke var: ”Sverige? Nej, där är det kallt och regnar mycket.” Men när jag reste till Lund för att hälsa på kändes det som om jag hade kommit hem. Arbetsmiljön där var oerhört tilltalande, och det fanns ett bra samarbete i teamet som jag aldrig hade upplevt innan.

Hon hade dittills bara forskat på mikronivå, men nu ville hon se biokemin ur ett helhetsperspektiv. I Lund forskade hon på diabetes typ 2 i sex år.

– Att jag sedan hamnade i Varberg var också en slump, eftersom jag träffade min blivande man som bodde där. Ungefär samtidigt fick min chef ett nytt jobb, och då var alternativen mer eller mindre att flytta med eller lämna Lund.

När Stefanie Obermüller flyttade till Varberg var hon gravid och valde att ta en paus från forskningen och i stället fokusera på familjen, tills något år senare då en vän tipsade henne om jobbet på Högskolan.

Efter alla mina år i den här miljön passar det mig väldigt bra. Jag har aldrig ångrat mig.

Motivering

Stefanie Obermüller är pedagogiskt skicklig och kunnig inom sitt ämnesområde. Hennes tydliga och inspirerande pedagogik tillgodoser studenters olika behov och stimulerar deras lärande, och hon uppvisar tålamod, noggrannhet och ödmjukhet.

Stefanie Obermüller beskrivs som en mycket välorganiserad lärare som är villig att ta det där extra steget för att skapa förutsättningar för lärande. Studenter vittnar om att Stefanie Obermüller engagerar till ämnesdidaktisk förståelse och kunskap genom att använda olika typer av digitala och analoga hjälpmedel och material. Hennes tydliga och kreativa videor och presentationer lyfts särskilt fram som goda exempel.

Hon är en mycket inspirerande och engagerande lärare som uppmuntrar, motiverar och stöttar alla studenter så att de ska förstå ämnesinnehållet. Det intresse och engagemang kring anatomi och fysiologi som hon väcker gör att studenterna vill lära sig mer. Hennes vilja att kontinuerligt utveckla sin undervisning bidrar till ämnesdidaktisk utveckling och fördjupning, och hon är en mentor som ger feedback på ett bra och empatiskt sätt. Det är därför med glädje och stolthet som Högskolan i Halmstad tilldelar Stefanie Obermüller 2022 års pedagogiska pris.

Pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad har delat ut det pedagogiska priset sedan år 2007. Utmärkelsen går till en lärare som är särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får ett specialdesignat glasäpple, diplom och möjlighet att delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Personal och studenter kan nominera kandidater. En arbetsgrupp som koordineras av Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och består av excellenta lärare tar fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik. Vinnaren utses därefter av vicerektor för utbildning, kvalitet och hållbarhet.

Läs mer

Pedagogiska priset

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt