Sök

Pedagogiska priset

Högskolan utlyser varje år ett pedagogiskt pris till den lärare som varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.

Både personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. Nomineringen ska innehålla vilken/vilka av de tre kriterierna nedanför formuläret, som ligger till grund för nomineringen samt motivering.

En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I arbetsgruppen ingår även en extern person, kunnig inom högskolepedagogik. Det är vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbar utveckling som utser vinnare av pedagogiskt pris efter arbetsgruppens beredning.

Kriterier för det pedagogiska priset

Genom det pedagogiska priset vill Högskolan:

 • lyfta fram god högskolepedagogik och högskoledidaktik,
 • hylla en kollega som med kunnande och entusiasm haft en avgörande effekt på studenters lärande och
 • bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Nedanstående kriterier har valts för att karaktärisera en framgångsrik lärare.

Förmåga att stödja och uppmuntra studentens lärande exempelvis genom att:

 • väcka, stimulera och inspirera till nyfikenhet för ämnet och högre studier
 • väcka, stimulera och inspirera till kreativitet, reflektion och kritiskt tänkande
 • involvera studenter i utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande
 • utforma undervisningen på ett sådant sätt att studenters olika behov i lärprocessen tillgodoses
 • genom autentiska exempel och egna erfarenheter integrera för studenterna relevant forskning i utbildningen

Förmåga att stödja och uppmuntra kollegors utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • engagera sig i såväl ämnesutveckling som ämnesdidaktisk utveckling
 • aktivt bidra till akademins/enhetens högskolepedagogiska utvecklingsarbete

Förmåga till egen utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • medvetet och systematiskt sträva efter att utveckla sin pedagogiska och didaktiska kompetens.

Tillkännagivande av vinnare sker vid lämpligt tillfälle. Vinnaren uppmärksammas även i samband med akademisk högtid.

Priset består av deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

För att sprida erfarenheter och idéer kring högskolepedagogik kommer pristagaren också att ombedjas att hålla en föreläsning under Högskolans högskole­pedagogiska konferens.

Man som ler tittar in i kameran. Foto

Fredric Ottermo, universitetslektor i energiteknik, fick 2023 års pedagogiska pris. Bild: Anna-Frida Agardson

Vinnare av det pedagogiska priset

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt