Sök

Mattias Rundberg får Högskolans pedagogiska pris 2019

När han har några minuter över tar Mattias Rundberg ett varv bland studenterna och kollar läget, svarar på frågor och stöttar. Han brinner för sina ämnen och strävar efter att tända studenternas intresse och nyfikenhet – samtidigt som han ställer tuffa krav på dem. Efter endast fem år som universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad är Mattias Rundberg mottagare av det pedagogiska priset 2019.

”Jag lyfter ofta upp frågan om mod med studenterna.”

Mattias Rundberg, universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik

– Vilken ära! Så himla häftigt! säger Mattias Rundberg om att han har fått det pedgogiska priset i år.

– Samtidigt har jag många runt omkring mig att tacka för att jag har lyckats så väl.

Mattias Rundberg är universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, och undervisar på förskollärarutbildningen och grundskollärarutbildningarna årskurs F–3 och 4–6. I grunden är han utbildad ämneslärare upp till gymnasienivå, och innan han själv började utbilda blivande lärare jobbade han under 13 år på Brunnsåkersskolan i Halmstad. En del av den fostran som han fick där in i den akademiska världen gick genom ett forskningsprojekt när forskare från Högskolan i Halmstad studerade Mattias Rundbergs och hans kollegors arbete.

Ljushårig, leende man, lite labbmiljö. Foto.

Mattias Rundberg kände till att såväl kollegor som studenter hade nominerat honom till det pedagogiska priset. ”Studenter har sagt till mig att jag bryr mig, att jag är väldigt tillgänglig och visar att jag brinner för mina ämnen. När jag går in med sådan positiv attityd till ämnen som de tycker är tuffa och jobbiga, som matematik och naturvetenskap, då spiller det över på studenterna. Samtidigt ställer jag höga krav på vad studenterna ska lära sig.”


Kollegialt lärande

– Vi var forskningsobjekt och medforskare genom hela projektet som handlade om ”learning study”-metoden, en kollegial utveckling av ämnesdidaktiken, det vill säga hur man undervisar i sitt ämne. Det var väldigt lärorikt, och i samband med det frågade professor Pernilla Nilsson om jag ville söka mig till Högskolan. Jag hade inte den tilltron till mig själv, men hon övertalade mig och jag har henne att tacka för mycket under den här resan.

Mattias Rundberg tog med det kollegiala sättet att se på lärande in i lärosalarna för högre studier. Kollegialt lärande kan handla om att filma varandra i klassrummet och titta kritiskt på undervisningen, utifrån det pedagogiska perspektivet och ämnesinnehållet samt hur väl de två perspektiven förenar sig. För att kunna arbeta så, krävs en god portion nyfikenhet.

– Många lärare är rädda för att se sig själva filmade på det här sättet, men det är väldigt utvecklande. Därför lyfter jag ofta upp frågan om mod med studenterna. Det gäller att vara modig och testa nya saker, samtidigt behöver det nya tänkas igenom noga på förhand och man måste kunna vrida och vända på nya grepp och metoder – och spetsa till det som lyckas väl! För att ägna sig åt kollegialt lärande måste man vara redo att blotta sig, det utvecklar både personen och yrkesrollen.

Digitala teknologier, pedagogik och ämnesinnehåll

Det är fem år sedan Mattias Rundberg började jobba på Högskolan i Halmstad, och sedan dess har han parallellt med heltidsarbete läst in en magisterutbildning i didaktik med inriktning på digitalt lärande.

– När DLC, Digitalt laborativt centrum, byggdes inriktade jag mig bland annat på digitala sensorer som verktyg för att göra mätningar i naturvetenskap. Tillsammans med ett gäng forskare har jag på uppdrag av Skolverket tagit fram en lärmodul för grundskolans senare del samt gymnasiet, om ett reflektionsverktyg som heter T-CoRe och handlar om sambandet mellan teknologier, pedagogik och ämnesinnehåll.

Motivering till utnämningen

Mattias Rundberg är universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik och sticker ut som en synnerligen god och engagerad lärare och likaledes god och inspirerande kollega. Mattias Rundberg tar ett mycket stort ansvar i sin lärargärning för att utmana, uppmuntra och inspirera sina studenter till nyfikenhet och lust att lära. Genom sitt skickliga pedagogiska arbete, att ständigt pröva nya metoder för att stimulera och inspirera lärarstudenters nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, använder han både sin lyhördhet och sin ämnesdidaktiska förmåga till att utveckla sin undervisning och sina kurser på ett sätt som möter – och samtidigt utmanar – studenterna. Ett exempel på detta är hur han har implementerat digitala verktyg i sin undervisning och examination, och låter studenterna reflektera över digitaliseringens möjligheter och utmaningar för undervisning i matematik och naturvetenskap.

Mattias Rundberg har också deltagit i ämnesdidaktiska forskningsprojekt och använder forskningsbaserade metoder och resultatet från forskning för att stimulera studenters reflektion och kritiska tänkande, och för att utveckla sin egen didaktiska kompetens. Allt för att studenterna ska närma sig de bärande idéerna i ämnena och för att de ska få möjlighet att utveckla sin kommande yrkesprofession. På ett generöst och kollegialt sätt delar Mattias Rundberg mer än gärna med sig av sina erfarenheter och goda exempel till andra lärare – såväl inom det egna ämnet som till kollegor inom andra ämnesområden. Det är därför med glädje och stolthet som Högskolan tilldelar Mattias Rundberg lärosätets pedagogiska pris 2019.

I en föränderlig värld gäller det för lärarutbildare att, oavsett om det gäller digitala verktyg eller ej, att ta in nya grepp och metoder i sin undervisning. Att lyfta in digitala verktyg i undervisningen är självklart för Mattias Rundberg. Tillsammans med studenterna jämför han klassiska naturvetenskapliga laborationer med digitala varianter.

– Lika viktig är problematiseringen av digitaliseringen. Det handlar inte om att vi har en digital ”lattjolajbanlåda” på DLC, det som är viktigt är varför och hur vi använder verktygen, och om de skapar mervärde eller inte, säger han.

– Studenterna får till exempel göra en digital produktion om människokroppen. De kan fokusera på matspjälkningssystemet och illustrera det med digitala verktyg. Med hjälp av green screen kan du ”vara på plats” i magsäcken eller andra platser i kroppen.

Kunskapen återfinns i vardagen

Mattias Rundberg tar också med studenter på exkursioner kring växter och ringmärkning av fåglar. Han har själv licens vid fågelstationen i Grötvik. Studenterna vittnar om det oförglömliga i att själv få hålla i och vara med och ringmärka en fågel. Mattias Rundberg säger att det är viktigt att vara så ämneskunnig att man kan gå med huvudet högt. Därtill jobbar han mycket med att knyta an kunskapen till det vardagliga.

– Exempelvis det periodiska systemet, när jag gick i skolan var det något att lära sig utantill. Men grejen är ju att använda systemet för att förstå omvärlden, hur olika ämnen förhåller sig till varandra och varför det leder till olika reaktioner. Varför blåser det? Varför bildas dagg?

Diskutera och resonera

Han är väl medveten om hur viktig forskningsanknytningen är i lärarutbildningen. Samtidigt vet han att studenterna uppskattar att han själv har jobbat som lärare, de lyssnar gärna på en ”som levt det livet”.

– När jag inte måste sitta vid mitt skrivbord, eller när jag behöver ta en liten paus, då är jag ute och möter studenternas frågor i stället för att få dem via mejl. Jag går ett varv, säger ”hej” och pratar med dem som behöver det. Jag gillar att träffa studenterna, prata, resonera och öppna för diskussion tillsammans med dem, säger Mattias Rundberg som är mycket glad över alla varma ord som han har fått från studenterna genom de här fem åren.

Text: Kristina Rörström
Bild: Dan Bergmark
Film: Ida Fridvall

Om det pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007. Utmärkelsen går till en lärare som är särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Det är prorektor som delar ut priset. Personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt