Sök

Fredric Ottermo får Högskolans pedagogiska pris 2023

Fredric Ottermo, universitetslektor och docent i energiteknik, får årets pedagogiska pris. Han är en uppskattad kollega och lärare som med sitt pedagogiska förhållningssätt bidrar till att stärka såväl individer som utbildningar.

Alla lärare på Högskolan gör ett enastående jobb och det är förmodligen nyanser på marginalen gör att jag får årets pedagogiska pris. Det kanske kan handla om att jag har en ödmjukhet i bemötandet och vänder på några extra stenar för att hitta sätt att öka studenternas förståelse.

Fredric Ottermo, universitetslektor och docent i energiteknik

En man med glasögon tittar in i kameran och lutar sig mot ett glasräcke.

Fredric Ottermo är universitetslektor och docent i energiteknik vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Olika behov kräver olika lösningar

– Att få priset känns mycket roligt, det är en stor ära! säger Frederic Ottermo.

Alla studenter är olika och har olika behov, och det kan vara många faktorer som påverkar i en lärsituation. Fredric Ottermo vill därför möta sina studenter ”där de befinner sig”. Han lyfter ödmjukhet som en viktig egenskap för att kunna förstå och motivera sina studenter.

– En bra lärare, tycker jag, ska ha en förmåga att ödmjukt sätta sig in i studentens synsätt och grad av förståelse. Bara då kan man landa rätt i undervisningen, säger Fredric Ottermo och fortsätter:

– Skiftande förkunskaper är ibland en utmaning för studenterna, kanske i synnerhet på vårt internationella masterprogram som handlar om förnybar energi. Då handlar det om att våga repetera även enkla saker – även om ett flertal redan har det med sig. Jag försöker alltid ta mig tid när studenterna har extra frågor eller vill diskutera. Jag förklarar gärna en extra gång.

Motiverar genom relevans och struktur

Fredric Ottermo tycker att det är väldigt roligt att undervisa, särskilt i ämnet förnybar energi. Samspelet mellan honom som lärare och hans studenter beskriver han som mycket givande och han gör sitt yttersta för att hålla studenterna motiverade. Att bryta ner komplexa ämnen till att bli mer lättförståeliga är ett sätt att främja studenternas inlärning.

– Det är inspirerande varje gång bitarna faller på plats för en student tack vare mina förklaringar, säger Fredric Ottermo och fortsätter:

– Jag gör olika saker, som att vara tydlig med varför ämnet i sig är avgörande för planetens framtida klimat, men också genom enkla saker som att ha en tydlig struktur i kurserna och ha morötter som gör att de tidigt börjar arbeta med materialet.

Förutom att undervisa forskar Fredric Ottermo inom energiteknik och handleder en doktorand. Han skriver också en lärobok om vindkraft tillsammans med fyra andra författare – ett samarbete mellan Högskolan och ett annat lärosäte.

Engagerad och entusiastisk

I motiveringen till priset beskrivs Fredric Ottermo som en förebild inom utbildning och som en engagerad och entusiastisk person. Själv tar han tillfället i akt och lyfter sina lärarkolleger på Högskolan för deras insatser.

– Alla lärare på Högskolan gör ett enastående jobb och det är förmodligen nyanser på marginalen gör att jag får årets pedagogiska pris. Det kanske kan handla om att jag har en ödmjukhet i bemötandet och vänder på några extra stenar för att hitta sätt att öka studenternas förståelse.

Bidrar till utveckling av högskolepedagogik

Både studenter och lärare kan nominera kandidater till det pedagogiska priset och i år har totalt har 144 nomineringar inkommit, varav 140 från studenter. Så många som 55 olika lärare från alla akademier nominerades.

– Det är väldigt roligt att varje år få uppmärksamma en framgångsrik lärare som med särskilt kunnande och entusiasm har haft stor betydelse för våra studenters lärande och studieresultat, och som också bidrar till att pedagogiken utvecklas. Genom att utse en pedagogisk pristagare bidrar Högskolan till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik, säger Malin Hallén, vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet.

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) arbetar för att främja lärares pedagogiska och didaktiska kompetens, och det är HPC som på uppdrag av vicerektor ansvarar för att bereda det pedagogiska priset.

– Det är alltid lika givande att få arbeta med att ta fram en kandidat till det pedagogiska priset utifrån de nomineringar som har inkommit. Att få läsa vad deras studenter skriver om dem och samtidigt få syn på alla skickliga och uppskattade lärare vi har här på Högskolan. Det pedagogiska priset kan inspirera och motivera andra lärare att sträva efter att utveckla sin profession. Det ger också en viktig signal från lärosätet att man värdesätter och erkänner sina duktiga lärare och deras betydelse för framtidens ledare och samhällsmedborgare, säger Jeanette Sjöberg, funktionsansvarig för HPC.

Text: Anna-Frida Agardson
Bild: Anna-Frida Agardson

Motivering

Fredric Ottermo, universitetslektor i energiteknik, verksam på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, är en uppskattad och omtyckt lärare och kollega med mycket god och djup pedagogisk förmåga som främjar såväl individer – både studenter och kolleger – som utbildningens innehåll och struktur. Han sprider positivitet, entusiasm och godhet i sitt lärarskap och i kollegiet. Han ställer alltid upp och han väcker nyfikenhet, stimulerar till djupare inlärning och skapar utrymme för kritisk reflektion genom att koka ner komplexa ting till enkla resonemang. Fredric Ottermo involverar på ett föredömligt sätt studenterna i utbildningens innehåll och struktur. Han utformar undervisningen så att olika studenters behovs tillgodoses. Som kollega är han stödjande och uppmuntrande och engagerar sig genom att utveckla undervisningsmaterial och medverka aktivt i kvalitetsarbetet. Fredric Ottermo är en förebild som främjar utbildningskvalitet, studenters lärande och kollegers utveckling genom att ständigt sträva efter fördjupad kunskap. Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar lärosätets pedagogiska pris år 2023 till Fredric Ottermo.

Pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad har delat ut det pedagogiska priset sedan år 2007. Utmärkelsen går till en lärare som är särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får ett specialdesignat glasäpple, diplom och möjlighet att delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens. Personal och studenter kan nominera kandidater. En arbetsgrupp som koordineras av Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och består av excellenta lärare tar fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik. Vinnaren utses därefter av vicerektor för utbildning, kvalitet och hållbarhet.


Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt