Sök

Åsa Krusebrant får Högskolans pedagogiska pris

Studenten i centrum och med sikte på att patienterna i slutänden ska få den bästa vården – det är det som driver Åsa Krusebrant i rollen som universitetsadjunkt inom omvårdnad. Under akademisk högtid tilldelades hon det pedagogiska priset 2018.

"Jag blir väldigt inspirerad av studenterna, de är så underbara, trevliga, nyfikna och ifrågasättande och de kommer med konstruktiva förslag."

– Åsa Krusebrant

– När jag fick veta att kollegorna hade nominerat mig blev jag helt mållös. Det är det finaste erkännandet som jag kan få av dem. Att jag nu dessutom får Högskolans pedagogiska pris är en ära och ett erkännande. Jag brinner verkligen för att vi ska ha ett gott lärande för våra sjuksköterskestudenter, jag vill att de ska känna sig kompetenta och göra gott för de patienter som de möter i sin karriär, säger Åsa Krusebrant.

Bortskämda med härliga studenter

Hon brinner alltså för att få lära ut, att kunna ställa frågor till studenterna och se hur de reflekterar och utvecklas.

– Jag blir väldigt inspirerad av studenterna, de är så underbara, trevliga, nyfikna och ifrågasättande och de kommer med konstruktiva förslag. Ibland är de lite sura också, det ingår i lärprocessen att det är kämpigt ibland. Vi är bortskämda med härliga studenter på sjuksköterskeutbildningen!

Åsa Krusebrant studerade till sjuksköterska i Borås och jobbade därefter vid sjukhuset i Halmstad. Hon har även utövat sitt yrke i USA och i Saudiarabien. Vidare verkade hon under 23 år i Stockholm, där hon bland annat utbildade sig till vårdlärare och forskade på Karolinska Institutet (KI) inom ett projekt som handlade om att sprida och använda forskningsresultat, samt gjorde en utvärdering om taktil massage.

Porträttbild på pristagaren.

En drivkraft för Åsa Krusebrant är att få dela med sig: "Jag brinner verkligen för att vi ska ha ett gott lärande för våra sjuksköterskestudenter och jag vill att de ska känna sig kompetenta och göra gott för de patienter som de möter i sin karriär."

Case-metodiken är guld värd

Innan hon återvände till Halmstad år 2012 var hon verksam på Röda Korsets högskola i Stockholm i olika befattningar, som internationell koordinator och kursansvarig för intensivvårdsutbildning på uppdrag av Stockholms läns landsting. Där fick hon stor erfarenhet av case-metodiken – som hon tycker är guld värd – när hon jobbade med intensivvårdsutbildning.

– Våra studenter ska träffa människor som söker vård på grund av något slags lidande. Om vi för lärandets skull arbetar med case eller fallbeskrivningar, blir det ännu mer intressant att reda ut patientens situation och behov, och case är också ett sätt att jobba i grupp-process. Första gången som jag blev varse att vi som vårdpersonal gillar att arbeta med case var i Saudiarabien på 1980-talet då aidsepidemin var ganska ny.

Åsa Krusebrant jobbade då på ett ögonsjukhus tillsammans med sjuksköterskor från hela världen. Hon var med och ordnade en traditionell utbildningsdag med föreläsningar om hiv och aids.

– Kollegorna satt och somnade. Då tänkte vi till, och skapade i stället fallbeskrivningar att referera kunskapsinnehåll till, exempelvis kvinnor som smittats av sina makar, barn som hade smittats under blodtransfusion och så vidare. Med hjälp av dessa case kunde sjuksköterskorna orientera sig i vad som hände i samhället ”utanför murarna” vid sjukhuset.

Kämpar för studenten i centrum

Åsa Krusebrant tycker verkligen om kunskap och att förmedla den.

– Jag har jobbat på många olika ställen, och det är först nu som jag jobbar med grundutbildning. Det är skillnad, det är mycket stora studentgrupper, men jag kämpar för att studenten ska vara i centrum – och jag är envis som synden, säger hon och fortsätter:

– Jag oroar mig för att det med alltför stora grupper blir för mycket ytlig inlärning och för lite djup. Det är en stor utmaning att skapa engagemang. Och jag tycker att det är viktigt att se varje students kapacitet, för den är stor. Jag tycker också att det är viktigt att stödja de nya kollegorna, jag är väldigt mån om att de ska må bra.


Om det pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007. Utmärkelsen går till en lärare som anses vara särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

 

Det är prorektor som delar ut priset. Personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik.

På väggen i sitt arbetsrum har Åsa Krusebrant Aristoteles triangel, som visar huvud, hand och hjärta. När de tre förenas blir det ”gott för patienten”, som hon uttrycker det.

– Jag vill att våra studenter ska bli riktigt bra sjuksköterskor, tänkande sjuksköterskor. De ska inte bara göra vad andra säger, utan de ska tänka själva. Det jag gör här som lärare ska mynna i att en patient får vård av hög klass.

En passionerad lärare

Pernilla Nilsson är professor och prorektor med särskilt ansvar för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad, och hon gläder sig åt att Åsa Krusebrant får det pedagogiska priset:

– Åsa är en passionerad lärare som stimulerar och inspirerar sina studenter både vad gäller ämnet omvårdnad och att vara student i högre utbildning. Hon arbetar dessutom för att inspirera sina kollegor och bidra till verksamhetens högskolepedagogiska utvecklingsarbete. Ett exempel på detta är att hon har startat en pedagogisk bokcirkel för lärare på akademin där hon tillsammans med kollegor diskuterar högskolepedagogiska frågor. Hennes lärargärning utgör en stor betydelse för Högskolan i Halmstad, säger Pernilla Nilsson.

Text: Kristina Rörström
Bild: Dan Bergmark

Motivering till utnämningen

Åsa Krusebrant, fil. mag. och universitetsadjunkt, är en mycket uppskattad lärare och inspirationskälla för såväl studenter som kollegor och hennes lärargärning har stor betydelse för Högskolan i Halmstad.

 

Hon är en passionerad högskolepedagog som stimulerar och inspirerar sina studenter både inom ämnet omvårdnad och som varande studenter i högre utbildning. Genom användning av olika tekniker och pedagogiska verktyg i form av bilder, musik och sång i kombination med god retorisk förmåga inspirerar Åsa Krusebrant auditoriet till djupinlärning av ämnet.

 

Hon inkluderar alltid lärmiljön i sin undervisning och lägger stor vikt vid att undervisningslokaler erbjuder olika pedagogiska möjligheter genom exempelvis bra ljusinsläpp och flyttbara möbler. I sin undervisning har hon en studentcentrerad utgångspunkt där hon bland annat arbetar med att stödja studenterna till kritiskt tänkande i syfte att förbereda dem för sin blivande profession som självständiga sjuksköterskor.

 

Åsa Krusebrant bidrar även till att forskningsanknyta utbildningen genom att integrera både sina egna och andras forskningsresultat i sin undervisning. Hennes engagemang i ämnet är känd inte enbart hos studenterna utan också bland kollegorna som vittnar om att hon är en mycket uppskattad person att diskutera både ämnet omvårdnad och högskolepedagogik med. Genom att starta en pedagogisk bokcirkel för lärare bidrar Åsa Krusebrant i högsta grad till verksamhetens högskolepedagogiska utvecklingsarbete.

Publicerad

kontakt

Dela