Sök

Hibaq Yussuf – sjuksköterskan som blev lärare får Högskolans pedagogiska pris

Hibaq Yussuf, universitetsadjunkt i omvårdnad, får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris år 2020, bland annat för sitt stora engagemang och brinnande intresse för undervisning. Hon undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och menar att sjuksköterskeyrket handlar om just pedagogik.

”Pedagogik handlar om att nå fram till en annan person, är man inte bra på det lyckas man inte heller som lärare.”

Hibaq Yussuf, 2020 års mottagare av Högskolans pedagogiska pris

Efter examen som sjuksköterska år 2007 började Hibaq Yussuf jobba på kirurgkliniken på Hallands Sjukhus Varberg. När hon efter ett tag började känna sig understimulerad på sitt jobb frågade hon sin chef om det fanns något som hon kunde göra utöver att arbeta som sjuksköterska.

Porträttbild på kvinna som ler och tittar in i kameran.

Hibaq Yussuf. Bild: Magnus Karlsson

– Jag fick då bli huvudhandledare för sjuksköterskestudenter som studerade på Högskolan i Halmstad och som gjorde verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på sjukhuset. Det gav mig en annan inblick i högskolans värld som jag inte hade haft tidigare, säger Hibaq Yussuf.

Brygga mellan verksamheter

Det ena ledde till det andra. Hibaq Yussuf började senare jobba på sjukhusets forsknings- och utvecklingsavdelning som så kallad kombinationssjuksköterska och blev en brygga mellan Högskolan i Halmstad och sjukhuset, med halvtidstjänstgöring på båda ställena.

– Jag fick vara med på färdighetsträningar och tekniska moment och efter ett tag sökte jag ett vikariat som adjunkt på Högskolan och fick det. För att kunna göra bedömningar av studenterna behövde jag komplettera med högskolepedagogiska kurser. En magister i omvårdnad hade jag sedan tidigare. I somras fick jag fast tjänst.

Att vara lärare handlar mycket om att se var varje student befinner sig i sin studie- och lärsituation och försöka anpassa det till en nivå som stimulerar alla i klassrummet, menar Hibaq Yussuf. Hon tror att en anledning till att hon har fått årets pedagogiska pris är att hon verkligen försöker förstå vad studenterna behöver och hjälpa dem med det. Inte helt olikt en yrkesverksam sjuksköterskas arbetsmetod.

En sjuksköterska behöver vara pedagogisk

– Som sjuksköterska håller man på mycket med pedagogik, du informerar och undervisar både patienter och medarbetare. En bra sjuksköterska har mycket pedagogik i sig. Det spelar ingen roll hur mycket man kan som sjuksköterska om man inte har förmåga att ta det till den nivå som personen man pratar med befinner sig på, säger Hibaq Yussuf.

Hibaq Yussuf menar att som lärare behöver du vara väldigt lyhörd och inkluderande för att skapa trygghet i lärsituationen. Lyckas man med det, då kan man också fortsätta att pusha studenterna lite till. Den bästa undervisningssituationen är ett samspel.

– Samtidigt tror jag att det ska vara lite obekvämt. Vi lär bäst under lätt stress och oro, som uppstår när vi blir utmanade eller lite provocerade. När man känner att man har skapat en atmosfär där det är högt i tak och studenterna vågar pröva sina tankar – det kan bli ordentligt tokigt ibland, så där att det river ner en massa skratt – i sådana situationer kan man nästan ta på själva inlärningen. Det syns verkligen i studenternas ögon hur de reflekterar och tänker. De får ihop teorin som de inte riktigt greppade bara för en liten stund sedan. Det är magiskt för mig som lärare!

I Kliniskt träningscenter (KTC) på Högskolan färdighetstränar sjuksköterskestudenterna. Det är laborationer som måste göras på plats på Högskolan, de går inte att genomföra på distans. Annars har den mesta av undervisningen i år just varit distansundervisning, något som ställer särskilda krav på både lärare och studenter. Pedagogiken är viktig, det märks tydligt.

Distansundervisning ställer andra krav

– Jag undervisar på teoretiska kurser och det har krävts ett annat sätt att tänka när det är distansundervisning. Det är svårt att veta om man når studenterna via en skärm, det blir inte samma interaktion som i ett fysiskt klassrum.

Hibaq Yussuf jobbar mycket med att ställa frågor, både själv och att uppmuntra studenterna att göra det. Hon säger till sina studenter att avbryta henne och ställa frågor, och hon formulerar även egna frågor som hon tror att studenterna har. I ett fysiskt klassrum kan hon läsa av om studenterna har frågor, något som är mycket svårare digitalt via en datorskärm. I särskilt kritiska moment drar Hibaq Yussuf ned på undervisningstakten för att verkligen försäkra sig om att alla hänger med och får möjlighet att ställa frågor.

– Jag stannar också alltid kvar i ”zoom-rummet” tills jag ser att alla studenter har lämnat, och jag säger också att jag ska göra det. Då får de som inte vågar ställa sin fråga i helklass möjlighet att göra det efteråt i stället. Vissa studenter stannar kvar även om de själva inte har frågor för att lyssna till vilka frågor som ställs.

Vill lyfta fram goda pedagoger

Högskolan i Halmstad delar årligen ut ett pedagogiskt pris till en framgångsrik lärare som har haft avgörande effekt på studenters studieresultat och bidragit till utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik. Genom det pedagogiska priset vill Högskolan stimulera och lyfta fram god högskolepedagogik och samtidigt bidra till den nationella utvecklingen av högre undervisning.

– Vi får tillfälle att hylla en framgångsrik kollega som med sitt kunnande och entusiasm är särskilt bra på att uppmuntra studenters lärande och inspirera till kreativitet, reflektion och kritiskt tänkande, något som är särskilt viktigt i år under rådande pandemi, säger Pernilla Nilsson, Högskolans prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Rekordmånga nomineringar

Både studenter och lärare kan nominera kandidater till det pedagogiska priset och årets nomineringsomgång slår dubbla rekord i antalet nomineringar. Både antalet nomineringar och antalet lärare som är nominerade överträffar alla tidigare år sedan det pedagogiska priset instiftades år 2007. Totalt har 249 nomineringar inkommit, varav 244 från studenter. Så många som 82 olika lärare är nominerade, cirka 20 per akademi.

– Att så många studenter har engagerat sig i det pedagogiska priset just i år är mycket glädjande. Det är ett tecken på att studenterna överlag är nöjda med sina lärare och sin undervisning, vilket känns som ett särskilt gott betyg för Högskolan med tanke på det gångna året och den svåra och mycket speciella tid som vi nu verkar i. Nomineringsrekordet är samtidigt en stor eloge till hela lärarkåren vid Högskolan, säger Jeanette Sjöberg, ansvarig för Högskolepedagogiskt centrum.

Hibaq Yussuf blev mäkta förvånad och mycket glad när Jeanette Sjöberg ringde och berättade att hon var årets pristagare.

– Det är vansinnigt roligt! När man jobbar med något vill man också vara bra på det, särskilt när det handlar om pedagogik. Pedagogik handlar om att nå fram till en annan person, är man inte bra på det, lyckas man inte heller som lärare. I det här yrket möter jag så många olika människor som börjar på så olika nivåer. Då krävs det att jag som lärare försöker nå och stimulera alla, trots skillnaderna. Det här priset är ett tecken på att jag har lyckats med det, säger Hibaq Yussuf.

Text: Lena Lundén och Hilda Liberg

Pedagogiska priset – motivering

”Hibaq Yussuf är universitetsadjunkt i omvårdnad och mycket skicklig i sitt pedagogiska arbete. Hon är en enormt engagerad lärare med brinnande intresse för undervisning och har en fantastisk förmåga att väcka nyfikenhet hos sina studenter. Hon är inspirerande och kunnig inom sitt område och alltid villig att besvara frågor rörande sjuksköterskans yrkesprofession. Genom att ställa ”frågor till frågorna” utmanar hon studenterna att själva reflektera och komma fram till de rätta svaren och tänka på egen hand så att de utvecklar sitt kritiska tänkande.

I sitt ledarskap är Hibaq Yussuf inkluderande, positiv och mycket tydlig. Hon har fokus på studenternas lärande, vilket skapar en stimulerande undervisningsmiljö. Med nära till skratt och glimten i ögat undervisar hon såväl teoretiskt som praktiskt på ett både intressant och begripligt sätt.

Hibaq Yussuf en mycket omtyckt lärare och inspirationskälla för både studenter och kollegor och hennes lärargärning är av stor betydelse för Högskolan i Halmstad. Det är därför med glädje och stolthet som lärosätets pedagogiska pris 2020 överlämnas till Hibaq Yussuf.”

Läs mer

Högskolans pedagogiska pris

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt