Sök

Hans Löfgren får årets pedagogiska pris 2021

Med studenternas olika förutsättningar i fokus försöker Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik, ständigt hitta nya sätt att nå och inspirera till lärande. Engagemanget gör att han får ta emot årets pedagogiska pris vid Högskolan i Halmstad.

– Det känns fantastiskt! Finare pris kan jag inte tänka mig. Jag gissar att de studenter som har nominerat mig känner att jag bryr mig om att de ska förstå. Kanske inspireras de också av min strävan efter att de ska bli Sveriges bästa ingenjörer, säger Hans Löfgren.

”Jag älskar problemlösning”

Hans Löfgren undervisar blivande ingenjörer i ingenjörsvetenskapens grunder såsom mekanik och termodynamik.

– Maskinteknik är en av de äldsta ingenjörsutbildningarna i Sverige och genomgår just nu dramatiska förändringar. Att få vara med att lyfta denna anrika ingenjörsdisciplin in i den smarta och hållbara tidsåldern är ytterst privilegierat, säger Hans Löfgren och fortsätter:

– Jag älskar problemlösning och det måste mina studenter bli bra på om de ska bli framgångsrika ingenjörer en vacker dag.

Porträttbild på en man iklädd blå skjorta. Foto.

”Det handlar om att väcka glädjen i att se att man faktiskt klarar av att lära sig något svårt. Det är underbart att ha förstått något på riktigt.”

Hans Löfgren, mottagare av Högskolans pedagogiska pris 2021

En glad hjärna tänker bättre

En lärare behöver kunna beskriva saker från olika håll och synvinklar, så att det svåra blir lättförståeligt, menar Hans Löfgren. Han är ödmjuk inför det uppdraget och gör sitt yttersta för att hjälpa studenterna att förstå och hänga med i undervisningen.

– Det handlar om att väcka glädjen i att se att man faktiskt klarar av att lära sig något svårt. Det är underbart att ha förstått något på riktigt. Här får man dock vara extra vaksam som lärare så att inte studenterna kommer på efterkälken och börjar känna sig otillräckliga. En olycklig och förvirrad hjärna tänker inte alls bra, men det gör en glad hjärna! säger Hans Löfgren och fortsätter:

– Jag försöker belöna varje försök i rätt riktning. Ett litet ”I like!” i stundens allvar hoppas jag blåser bort studenternas bekymrade tankar och ger dem lite extra ork att kämpa vidare.

Utvecklat metod som främjar kreativitet

Hans Löfgren menar att de höga kraven på matematiska färdigheter kan hämma kreativiteten hos ingenjörsstudenterna.

– Detta är ett känt problem som i viss mån kan ge med sig om du blir en skicklig och erfaren matematiker. Men att en ingenjör ska behöva bli en skicklig matematiker för att kunna lösa ingenjörsmässiga problem är inte hållbart, speciellt inte i dag då så många fler behöver utbildas till ingenjörer.

För att kunna hjälpa och stödja sina studenter har Hans Löfgren utvecklat olika metoder och kopplat till digitala hjälpmedel. Ett av dem är ”CBM First Principles” som är ett utbildningskoncept där studenterna får hjälp med de matematiska beräkningarna och på så vis kan fokusera mer på problemlösning.

Skiss över en matematisk modell.

CBM First Principles är namnet på ett forskningsprojekt mellan Högskolan i Halmstad (via Rydberglaboratoriet) och Karlstads universitet (via Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik). Projektet var starten för utvecklingen av CBM som står för Concept-Based Modelling eller konceptbaserad modellering.

– Så fort den vänstra hjärnhalvan bjuds in i leken tar den ovillkorligen över och helikopterseendet försvinner till förmån för detaljseendet. Det är lite som att inte se skogen för alla träd. Detta ville vi råda bot på genom att utveckla en problemlösningsmetod där den högra hjärnhalvan med all sin kreativitet och innovationsförmåga får dominera och där det matematiska efterarbetet förpassas till moderna system för datoralgebra, säger Hans Löfgren och fortsätter:

– Hela vår värld bygger på konceptförståelse. Utan ett välfyllt register av förstådda koncept, vad är kunskap då? Det är just detta som CBM tydligt sätter fingret på.

Vill inspirera fler till att bli ingenjörer

Förutom CBM är Hans Löfgren med och driver utbildningsprojektet Formula Infinity där tolv lärosäten ingår. De vill se om ”gaming” och e-sport kan öka ungas intresse för ingenjörsvetenskap och teknik.

– Tänk dig ett bilspel där du kan bygga dina egna bilar och tävla mot andra. Kanske kommer vi att kunna spela realistisk ingenjörskonst inom fem år!

Inspirerande pedagoger uppmärksammas

Det pedagogiska priset delas ut årligen på Högskolan i Halmstad och lyfter en lärare som har varit särskilt framgångsrik i att utveckla både studenters lärande och den nationella utvecklingen av högre utbildning.

– Tanken med Högskolans pedagogiska pris är att lyfta fram god högskolepedagogik och samtidigt få möjlighet att uppmärksamma en lärare som är särskilt bra på att inspirera studenter, väcka deras nyfikenhet och stimulera till lärande och kritiskt tänkande, säger Pernilla Nilsson, Högskolans prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Text och foto: Anna-Frida Agardson
Illustration: Hans Löfgren

Motivering

Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik, beskrivs som en oerhört engagerad lärare med förmåga att inspirera till lärande. En mycket omtyckt lärare som brinner för sitt ämne och som alltid försäkrar sig om att studenterna ska förstå innehållet i undervisningen. Han uppmanar till nyfikenhet och till att ställa frågor.

Som lärare har Hans Löfgren en pedagogisk fingertoppkänsla för studenters olikheter att ta till sig kunskap. Han erbjuder individuella lösningar som vägleder dem för att förstå och lösa en uppgift. Att som lärare inrikta sig på enskilda studenters förutsättningar visar på förmågan att möta studenterna på deras nivå och utgå därifrån.

Hans Löfgren har utvecklat sin undervisning med hjälp av olika digitala hjälpmedel. Bland annat har han använt inspelade föreläsningar på ett förtjänstfullt sätt, och vidareutvecklat ett undervisningskoncept, ”CBM First Principles”, där studenterna får använda datoriserade beräkningsverktyg. Syftet är att fokusera på begreppsförståelse, modellering och tolkning av resultat, snarare än att utföra beräkningar för hand.

Hans Löfgrens lärargärning är av stor betydelse för Högskolan i Halmstad. Det är därför med glädje och stolthet som årets pedagogiska pris tilldelas honom.

Pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad har delat ut det pedagogiska priset sedan år 2007. Utmärkelsen går till en lärare som är särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får, förutom ett glasäpple, som pris att delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Personal och studenter kan nominera kandidater. En arbetsgrupp som består av excellenta lärare tar fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt