Sök

Eva Strandell får Högskolans pedagogiska pris

Många blivande sjuksköterskor och biologer har genom åren inspirerats av Eva Strandells kunskaper om människokroppen och naturens mikroorganismer. I dag, i samband med akademisk högtid, belönades hon med Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2017.

”Studenterna kommer alltid förberedda till träffarna, och det är en stor vinst. Det blir en helt annan diskussion i klassrummet.”

– Eva Strandell

”Ett fantastiskt jobb”

Eva Strandell är universitetslektor i humanbiologi på Högskolan och undervisar i fysiologi och mikrobiologi, i dag framför allt för blivande sjuksköterskor, miljövetare och biomedicinstudenter. Under de drygt 20 år som hon har jobbat på Högskolan har hon bara blivit mer och mer förtjust i att undervisa.

– Jag har ett fantastiskt jobb! Jag gillar att jobba med ungdomar – det håller mig ung – och jag tycker om att få andra att förstå och att väcka lusten för ämnena. När studenterna tycker att det är kul, då har jag lyckats!

Eva Strandell utbildade sig inom humanbiologi och cellbiologi vid Uppsala universitet. Hon läste forskarutbildning och disputerade 1992 i Uppsala på en avhandling om diabetes typ 1. Efter ett år som postdoktor i Köpenhamn flyttade hon till Halmstad 1995 och började undervisa på Sjuksköterskeprogrammet. Hon var med och startade Biologprogrammet i början av 2000-talet, där hon också var studierektor i flera år.

”Flipped classroom”

Eva Strandell är en varm anhängare av konceptet ”Flipped classroom”. Det innebär att studenterna tittar på filmer med förinspelade föreläsningar hemma, och sedan träffas i mindre grupper tillsammans med läraren för att diskutera och ställa frågor.

– Studenterna kommer alltid förberedda till träffarna, och det är en stor vinst. Det blir en helt annan diskussion i klassrummet. Eftersom grupperna är små blir det en närmare kontakt, och det gillar jag.

Kvinna undervisar framför tavla.

Eva Strandell arbetar enligt konceptet "Flipped classroom", där hon håller seminarier i mindre grupper efter att studenterna har kikat på förinspelade föreläsningar.

Mer fokus på studentkontakten

När Eva Strandell har filmat en föreläsning kan hon återanvända den i flera kurser. Det innebär att hon kan lägga mer tid på studentkontakten i stället för att förbereda föreläsningar.

– Det finns så mycket i dag som underlättar både för lärare och studenter. Film har många fördelar – studenterna kan titta när det passar och gå tillbaka och lyssna igen om det är något som är svårt. Jag har hittills inte fått en enda kursvärdering där någon tycker att det är kasst.

Laborationer har hon också börjat spela in och senare i höst ska hon testa så kallad ”bluescreen”-utrustning för att ge ytterligare dimensioner till undervisningen.

Eva Strandell tror att vi bara har sett början på utvecklingen av nya sätt att undervisa, där vi måste hitta fler vägar att möta studenternas olika behov. Hon tycker själv det är roligt med teknik och testar gärna nytt. Men det hon själv främst tror gör henne till en bra lärare är hennes erfarenhet.

– Jag har hållit på i så många år och är trygg i min kunskap. Fokus har gått från att jag själv ska vara duktig och kunna allt – som jag tror att många lärare upplever i början – till att helt fokusera på studenterna och hur jag bäst kan vägleda dem.

Text: Ida Lövstål
Bild: Ida Fridvall

Motivering till utnämningen

Eva Strandell, universitetslektor i humanbiologi, tilldelas för sitt skickliga pedagogiska arbete 2017 års pedagogiska pris på Högskolan i Halmstad. Hon är en djupt engagerande och kunnig lärare som utmanar och inspirerar sina studenter till vidare utveckling och lärande.

Hon har ett starkt intresse för högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska frågor, och genom att låta studenterna själva vara med och påverka kursupplägg, samt genom användandet av digitala verktyg, bidrar hon till ämnesdidaktisk utveckling och fördjupning. I sin lärarroll är hon både motiverande och krävande i att hon uppmanar studenterna till att själva söka efter svar.

Eva Strandell är noga med att forskningsanknyta sitt ämne och delar med sig både av sin egen och andras forskning i sin undervisning. Genom att involvera sina kollegor i pedagogiska diskussioner och utvecklingsidéer bidrar hon också aktivt till förnyelse och värdering av pedagogiska metoder på lärosätet.

Hon har även spridit sina idéer vidare genom olika högskolepedagogiska konferenser, där hon bland annat har presenterat egna nya undervisningsmodeller kopplat till ansatsen självreglerat lärande med ”Flipped classroom” som utgångspunkt.

Sammanfattningsvis är Eva Strandell en omtyckt lärare och inspirationskälla för såväl studenter som kollegor och hennes lärargärning utgör en stor betydelse för Högskolan i Halmstad. Det är därför med glädje och stolthet som vi överlämnar lärosätets pedagogiska pris till Eva Strandell.

Om det pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007. Utmärkelsen går till en lärare som anses vara särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Det är forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan som delar ut priset. Personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik.

Publicerad

kontakt

Dela