Sök

Lennart Andrén utsedd till hedersdoktor

Högskolan i Halmstad har utsett Lennart Andrén till hedersdoktor i innovationsvetenskap. Lennart Andrén har i dryga fyra decennier varit en drivande kraft för att teknisk och vetenskaplig kunskap sprungen från Högskolan i Halmstad kommersialiseras och kommer till nytta i samhället via innovationer.

”Att bli utnämnd till hedersdoktor är för mig en verklig ära och jag hoppas att jag genom detta kan hjälpa till att sprida kunskap om Högskolan i Halmstads betydelse för innovation och entreprenörskap i regionen.”

Lennart Andrén, hedersdoktor i innovationsvetenskap

Lennart Andrén, som i dag är deltidspensionär, har en bakgrund som studierektor, bland annat för ett av Högskolans äldsta program – Utvecklingsingenjörsprogrammet. Han har också haft styrelseuppdrag i flera företag som har startat som avknoppningar från studenters examensarbeten. Han har också bidragit i utvecklingen av Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB). I dag sitter han i styrelsen för Högskolans bolag Halland Invest AB (HIAB) och för Stiftelsen Sten Fåhrés minnesfond som varje år delar ut stipendier till Högskolans studenter.

– Lennart Andrén har i många år bidragit till att bygga upp Högskolans innovationsstöd. Hans arbete har präglats av innovationsdrivande och miljöbyggande pionjärskap i verksamheter som till exempel dåvarande Teknocenter och Science Park Halmstad. Hans insatser medverkade till att skapa ett särpräglat fokus på innovation och entreprenörskap som gjorde att Högskolan sedermera sökte och fick rättigheter för vår i Sverige unika forskarutbildning i innovationsvetenskap, säger Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi och den som nominerat Lennart Andrén till hedersdoktor.

Porträtt av en man med glasögon. Fotografi.

Lennart Andrén har en bakgrund som studierektor, bland annat för ett av Högskolans äldsta program – Utvecklingsingenjörsprogrammet.

Ärofylld utnämning

Lennart Andrén är numera pensionär, och även om han inte arbetar heltid håller han sig fortfarande aktiv. Utöver olika styrelseuppdrag tycker han om att spela bridge. Några gånger om året reser han och hans hustru till Alperna för att vandra. Utnämningen till hedersdoktor ser han som en stor ära:

– Att bli utnämnd till hedersdoktor är för mig en verklig ära och jag hoppas att jag genom detta kan hjälpa till att sprida kunskap om Högskolan i Halmstads betydelse för innovation och entreprenörskap i regionen. Även när det gäller Högskolans verksamhet totalt vill jag trycka på betydelsen för det lokala näringslivet och regionens utveckling.

Inspirerande mångsysslare som bidragit till att forma Högskolan

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning för framstående insatser. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Hedersdoktorerna har under många år på olika sätt gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad. Lennart Andrén utses till hedersdoktor i innovationsvetenskap och promoveras i höst vid Högskolans akademiska högtid.

– Lennart Andrén har varit en viktig drivkraft och haft stort inflytande på lärosätet och främjat utvecklingen av en av våra forskarutbildningar. Hans inspirerande och mångsysslande sätt har bidragit till att forma Högskolans särpräglade framtoning som ett innovationsdrivande och samverkansorienterat lärosäte, där närheten till praktiken och empiriska företeelser har blivit en central grund för forskning och kunskapsutveckling, säger Marie Mattsson, tillförordnad ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, den nämnd som utser hedersdoktorer.

Text: Christa Amnell
Bild: Anna-Frida Agardsson

Motivering till utnämningen av Lennart Andrén

Lennart Andrén har i drygt fyra decennier varit en drivande kraft för att teknisk och vetenskaplig kunskap sprungen från Högskolan i Halmstad kommersialiseras och kommer till nytta i samhället via innovationer. Tidiga insatser inkluderar bland annat studierektorskap för Utvecklingsingenjörsprogrammet, styrelseengagemang i framgångsrika studentavknoppningar och utveckling av Högskolans holdingbolag. Genom sitt mångåriga värv att bygga upp Högskolans innovationsstöd, präglat av miljöbyggande pionjärskap i verksamheter som till exempel Teknocenter och Science Park, har Lennart Andrén på sitt inspirerande och mångsysslande sätt bidragit till att forma Högskolans särpräglade framtoning som ett innovationsdrivande och samverkansorienterat lärosäte, där närheten till praktiken och empiriska företeelser har kommit att bli en central grund för forskning och kunskapsutveckling. Inte minst har Lennart Andréns visionära entreprenörsanda medverkat till den utvecklingslinje och det strukturbygge som över tid möjliggjorde att Högskolan kom att söka och erhålla rättigheter för en i Sverige unik forskarutbildning med fokus på kunskap och förståelse för processer och dynamiken kring innovationer.

Hedras för framstående insatser

Hedersdoktorer utnämns som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de tre områden som lärosätet har rätt att utfärda doktorsexamen inom – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som utser hedersdoktorerna.

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare sex hedersdoktorer:

  • Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, utnämnd 2011)
  • Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, utnämnd 2011)
  • Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, utnämnd 2013)
  • Jörgen Persson (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)
  • Gun-Britt Lydén (hälsa och livsstil, utnämnd 2017)
  • Bertil Allard (innovationsvetenskap, utnämnd 2020)

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt