Sök

CAISR Health

CAISR Health är en forskningsprofil inom informationsdriven vård där forskning om utveckling av AI-verktyg möter forskning om hur dessa verktyg kan implementeras i sjukvården.

CAISR Health är en tvärdisciplinär forskningsprofil som involverar två akademier vid Högskolan i Halmstad. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Region Halland och svenska företag. Förkortningen CAISR står för Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (Center for Applied Intelligent Systems Research) och är ett forskningscentrum vid Högskolan som starkt kopplar till profilen CAISR Health.

Om CAISR Health

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Organisation och samarbete

En mängd människor som går över ett övergångsställe sett uppifrån.
Nine company logotypes

CAISR Health samverkanspartner

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt