Inställt: Kaffe på maten: Vem är jag om jag förlorar mitt språk?

Vi behöver vårt språk för att kunna berätta om oss själva. Att få afasi, dvs språkliga svårigheter orsakade av en hjärnskada, väcker därför frågor om identitet. Helena Taubner berättar om sin avhandling, där hon har studerat 21 personer med afasi bland annat genom att bo tillsammans med en grupp på en afasilinje på en folkhögskola. Avhandlingen visar att personer med afasi kan återta makten över berättelserna om sig själva när de använder digital kommunikationsteknik, till exempel i sociala medier.