Hjälp med studievanorna (digitalt via Zoom)

Behöver du hjälp med att komma i gång med goda studievanor? Anmäl dig då till något av våra pass om goda studievanor. Under 45 minuter går vi igenom grundläggande planering och olika metoder inom studieteknik som hjälper dig i din studievardag. Vi kan också vägleda dig vidare om du behöver mer specifikt stöd.

Inför passet:
Ha tillgång till papper och penna.
Antalet deltagare är begränsat till åtta per tillfälle.
Plats: Digitalt i verktyget Zoom. Du som har anmält dig kommer att få en länk till mötet mejlad till dig.

Anmäl dig till detta pass senast den 3 maj!