Sök

Panelsamtal: Hur mår den lokala och regionala demokratin?

Tankesmedjan Ideas hälsar välkommen till panelsamtal:

På många håll i världen har demokratins ställning försvagats. Många länder som varit demokratiska rankas numera som hybridregimer och även i fungerande demokratier pekar många mot olika hot mot demokratin. Oftast rör dock diskussioner och forskning demokratiska institutioner och praktiker på nationell nivå.
I ett aktuellt temanummer i Frontiers in Political Science riktas uppmärksamheten mot vad denna förskjutning mot mindre demokrati innebär och vad den kan innebära på lokal och regional nivå. Sara Svensson, forskare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har varit redaktör för numret tillsammans med Judit Keller vid Institute for Regional Studies, Centre for Econonomic and Regional Studies (Budapest, Ungern). Flera av artiklarna är publicerade för läsning och hela numret kommer att publiceras runt årsskiftet.

I ett panelsamtal lett av Sara Svensson, talar några om författarna med andra aktörer från lokal- och regionalsamhället i Sverige om hur lokal demokrati påverkas av nationell demokrati och tvärtom, och om vilka speciella utmaningar som finns för lokal och regional demokrati i Sverige jämfört med i andra länder.

MEDVERKANDE I PANELEN

Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.

Magnus Persson, tidigare direktör för Regionförbundet Örebro län, författare till SKR:s skrift Regionens röst 14 framgångsfaktorer, tidigare ordförande Reglab forum för lärande om regional utveckling.

Malin Rönnblom, TBC, Karlstad universitet och Umeå universitet.

Mikaela Waltersson (m), ordförande i regionstyrelsen, Region Halland, och ytterligare styrelsemedlemmar.

Medverkar via länk gör också Ilona Palné Kovacs, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (TBC).

Sara Svensson, Högskolan i Halmstad (moderator).

Välkommen att anmäla dig!