Sök Stäng

Lunchföreläsning: Hotad och hatad i demokratins tjänst

Föreläsning med Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad.

Merparten av den tidiga internetforskningen satte, tämligen okritiskt, stora förhoppningar till den nya teknikens potential att främja en demokratisk utveckling av samhället. I dag vet vi att nätet även har medfört betydande utmaningar för den demokratiska rättsstaten. Det handlar bland annat om att personer som verkar i rättsväsendet, journalistiken, forskningen och politiken utsätts för ökade grader av hot och hat. Våra studier visar exempelvis att var femte journalist har upplevt hot och hat på sådana nivåer att deras hälsa har påverkats negativt. Åttio procent av de som upplevt en försämrad hälsa vittnar om att de använder självcensur som verktyg för att undvika trakasserier. Konsekvenserna syns således på individnivå, men det handlar också om minskad yttrandefrihet och förtroendeförluster för våra demokratiska institutioner.

Höstens lunchföreläsningar är ett samarbete mellan Hallandsposten, Högskolan i Halmstad och Biblioteken i Halmstad.

Det finns fika och en lätt lunch att köpa i Stadsbibliotekets café.