Sök

HIV-test med snabbsvar

Välkommen att hivtesta dig enkelt, diskret och gratis. Vi erbjuder hivtest med snabbsvar i samarbete med Noaks Ark - Småland & Halland. Första tisdagen i oktober samt första tisdagen i december finns möjlighet att testa sig hos oss på Studenthälsan.
Det är viktigt att tidigt få veta om man har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling. Det bidrar även till minskad spridning av hiv eftersom behandlad hiv inte överförs vid sex.

Så går hivtestet till:
Testet tas med ett stick i fingret varpå blod samlas upp och stryks ut på en testremsa. Efter 15 minuter kan testresultatet avläsas. Medan vi väntar på svaret har vi tid för samtal och frågor.