Sök

Meditationsstund i andrummet

Vi samlas under 30 min för stillhet, meditation och avspänning i andrummet.
Meditationsstunden leds av Elisabeth Dyrehag som är diakon och fysioterapeut.

Studenthälsan gör detta i samverkan med Svenska kyrkan Martin Luthers kyrka.

Välkommen att delta!