Sök Stäng

Kursplan

Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen.

Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i Halmstad

Kurskod eller del av benämning: Förklara terminsval
Benämning Nivå Kurskod Gäller
termin
Kursplan/
litteraturlista
Projektmetodik 7,5 hp Grundnivå IK4044 HT-23 Länk till kursplan


Close
Sök kursplan
Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin kursen startade.

Äldre kursplaner
Kursplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre kursplaner' längst ner i listan.

Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i Halmstad

Kurskod eller del av benämning: Förklara terminsval
Benämning Nivå Kurskod Gäller
termin
Kursplan/
litteraturlista
Projektmetodik 7,5 hp Grundnivå IK4044 HT-23 Länk till kursplan


Close
Sök kursplan
Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin kursen startade.

Äldre kursplaner
Kursplaner före ht 2007 beställs via webb-formulär eller genom att välja 'Äldre kursplaner' längst ner i listan.

Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i Halmstad

Här kan du ladda ner kursplaner som gäller sommaren 2007

Här kan du beställa kursplaner som gäller vt 2007 och tidigare.

För att Högskolan ska kunna hantera din förfrågan krävs kurskod och kursnamn samt vilken termin kursen startade.uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt