Ansök om utlandsstudier

Innan du börjar leta kurser och lärosäten i världen kan du kontakta din programansvarig för att höra om det finns några lärosäten som passar din utbildning bäst. Observera att du bara kan ansöka om utlandsstudier när en ansökningsperiod är öppen.

För att kunna ansöka om utlandsstudier måste du vara registrerad student på Högskolan i Halmstad och ha studerat på högskola i minst ett år. Du behöver alltså ha minst 60 högskolepoäng (hp) vid sista ansökningsdagen – det gäller både för studier i Europa (Erasmus) och studier utanför Europa (overseas). Du som har läst alla dina 60 hp på Högskolan i Halmstad har företräde.

Om du inte har läst alla dina 60 poäng i Halmstad har du chans till en utbytesplats i mån av plats, se nedan.

Ansökningsperioder

Observera att du bara kan ansöka om utlandsstudier när en ansökningsperiod är öppen.

 • Ansökan för utlandsstudier under höstterminen
  • 15 januari–15 februari
 • Ansökan för sommarkurser utomlands (Summer School)
 • Ansökan för utlandsstudier under vårterminen
  • 1 augusti–1 september

Utlandsstudier under ”sjunde terminen”

Du som planerar att lägga din utlandstermin på den så kallade ”sjunde terminen” måste genomföra utlandsterminen i direkt anslutning till den sista reguljära terminen. Du får alltså inte ta ut din examen förrän du har kommit tillbaka från din utlandstermin.

Utbytesplats i mån av plats

I mån av plats kan du som inte har tagit alla 60 hp på Högskolan i Halmstad få möjlighet till en plats som annars inte blir utnyttjad om du uppfyller något av kraven nedan. Vid konkurrens om en sådan plats, går den före som har flest meritpoäng.

I mån av plats gäller om:

 • du har tagit minst 30 hp vid Högskolan i Halmstad och minst ytterligare 30 hp vid ett annat svenskt lärosäte,
 • du läser fristående kurser,
 • eller om du är registrerad på ett masterprogram på Högskolan (med minst 30 hp på Högskolan i Halmstad).

För några lärosäten i USA krävs det att man styrker sina kunskaper i engelska med officiella testresultat såsom TOEFL och IELTS, vilket kostar pengar. Det är bra för dig att känna till när du väljer lärosäte för dina studier eftersom detta är något du själv i så fall får betala för och ordna.

Ansökan – steg för steg

Det är du själv som har ansvar för ansökningsprocessen, planeringen och de praktiska förberedelserna när du ska studera utomlands, men får gärna kontakta Servicecenter om du har frågor.

 1. Nominering: Du ansöker först om en nomineringsplats till partnerlärosätet genom att fylla i vårt ansökningsformulär. Observera att du ansöker om att bli nominerad till partnerlärosätet, det innebär inte att du får en utbytesplats.
  Tänk på att du inte kan byta lärosäte efter att du har tackat ja till en nomineringsplats eftersom det påverkar andra studenters placering.
 2. Meritvärdering: Högskolan (Utbildningsstöd) genomför sedan en meritvärdering av dina betyg. Se modellen för meritvärdering nedan.
 3. Officiell ansökan: Om din nominering blir godkänd kan du officiellt ansöka om en utbytesplats direkt hos partnerlärosätet. Detta hjälper Högskolans handläggare dig med.
 4. Antagningsbesked: Ditt antagningsbesked skickas från partnerlärosätet.

Modell för meritvärdering

Meritvärdet är summan av dina kurser och delmoment i ej fullgjorda kurser multiplicerat med faktorn för betyget plus poäng från kårverksamhet. Verksamhet inom studentkåren beräknas enligt förslag från studentkåren. Max 15 VG-poäng kan räknas till din meritpoäng.

Varje kurs och delmoment i ej fullgjorda kurser som åsatts betyg som har tagits vid Högskolan i Halmstad räknas om på följande sätt:

Betyg G = multiplicera med 1 (multiplicera med 2 vid kurser som bara ger G)
Betyget 3 = multiplicera med 1
Betyget 4 = multiplicera med 3
Betyget VG = multiplicera med 5
Betyget 5 = multiplicera med 5
Betyget A = multiplicera med 5
Betyget B = multiplicera med 4
Betyget C = multiplicera med 3
Betyget D = multiplicera med 2
Betyget E = multiplicera med 1

Bastermin genererar inte några meritpoäng.

uppdaterad

2019-04-05

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se