Sök

Brand och utrymning

Ta alltid ett brandlarm på allvar, utrym lokalerna och varna andra. Här får du information om vad du ska göra när ett brandlarm ljuder på Högskolan.

En karta över campus som visar var återsamlingsplatserna är placerade. Illustration.

Klicka på bilden för att förstora den. På Högskolan finns utrymningsplaner uppsatta på alla våningsplan, vid entréer, projektrum och toaletter. På utrymningsplanen ser du vilken återsamlingsplats som hör ihop med den byggnad som du är i. Vid en utrymning är det allra viktigaste att du faktiskt utrymmer och lämnar lokalerna – inte att du kommer till exakt ”rätt” återsamlingsplats.

Utrymning för personer med fysisk funktionsnedsättning

Vid en utrymning får vi inte använda Högskolans hissar, därför behöver du som i vanliga fall måste åka hiss stanna på en säker plats i väntan på räddningstjänsten.

Du som själv har en fysisk funktionsnedsättning:

 • Ta dig till en säker flyktplats och vänta på hjälp där.
 • Be någon om hjälp att meddela utrymningsledare eller räddningstjänst var du är.
 • Om du är ensam, ring 112 eller till Högskolans fastighetsjour på telefon 035-299 10 30 och berätta var du är.

Du som har en studiekamrat med en fysisk funktionsnedsättning:

 • Hjälp personen, om hen behöver hjälp, att ta sig till en säker flyktplats för att vänta på hjälp där.
 • Berätta för utrymningsledare eller räddningstjänst var personen är.

Säkra flyktplatser på campus

 • I utrymningstrapphusen. De här utrymmena är brandceller där väggar, tak och golv tål brand under en viss tid. Vänta här på hjälp från räddningstjänsten.
 • På en trappavsats i en utvändig brandtrappa. Vänta här på hjälp från räddningstjänsten.
En glad kvinna med uppsatt hår och svarta kläder står framför en ljus fönstervägg och håller upp en reflexväst med texten ”utrymningsledare”. Foto.

Den gula utrymningsvästen som utrym­ningsledaren ska ta på sig vid ett brandlarm eller i en nödsituation.

Utrymningsledarens uppgifter

 1. Se till att alla som är i lokalen utrymmer och tar sig ut ur byggnaden till en återsamlingsplats utomhus.
 2. Markera på utrymningskortet om ett rum eller område inne i byggnaden inte är utrymt, eller om du vet var en person kan ha blivit kvar.
 3. Välj tillsammans med de andra utrymningsledarna ut en av er till samordnare. Hen blir kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Samordnaren samlar ihop alla utrymningskort och ger dessa till räddningstjänsten.
 4. Se till att räddningstjänsten kan komma fram med sina fordon.
 5. Se till att alla stannar kvar vid återsamlingsplatsen utomhus tills räddningstjänsten säger att det är okej att gå in igen.

På utrymningskortet finns alla nödvändiga instruktioner till dig som blir utrymningsledare.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt