Sök

Common Core vid Högskolan i Halmstad

Common Core är Högskolans satsning på att utbilda och träna studenter i att hantera stora gemensamma samhällsutmaningar. Studenter från olika ämnen och program möts i kurser och får tillsammans analysera, kommunicera och lösa problem som utgår från Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

Utbildning över ämnesgränserna

Ett antal av Högskolans utbildningar ingår i utbildningskonceptet Common Core. Om du går en utbildning med Common Core läser du under din studietid två valbara kurser tillsammans med studenter från andra program som också ingår i konceptet. Kurserna utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans med övriga studenter övar du på att lösa olika samhällsproblem.

Syftet är också att träffa och samarbeta med studenter med andra kompetenser än dina egna. På det viset får du träning i att kunna se och lösa problem från olika perspektiv och får också ett större kontaktnät inför ditt kommande arbetsliv.

Common Core är en del av utbildningarna:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt