Sök

Försäkring och skadeanmälan

Personskadeförsäkringen för studenter är en olycksfallsförsäkring för dig som studerar på Högskolan i Halmstad. Du är försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och är gratis för dig som student.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt