Sök

Försättsblad för inlämningsuppgifter

När du ska lämna in skriftliga examinationsuppgifter av olika slag, exempelvis hemtentor, är det viktigt att du använder Högskolans försättsblad för inlämningsuppgifter.

Lämna in uppgiften i rätt fack i Servicecenter

I Servicecenter finns fyra olika fack där varje fack representerar en akademi: FIH, HOV, LHS och ITE. Det är viktigt att du vet vilken akademi som ditt program eller kurs tillhör så att du lägger uppgiften i rätt fack.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt