Sök

Praktik

Att praktisera på en arbetsplats kan vara ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Du får kontakter inom arbetslivet och erfarenheter som kan vara oerhört viktiga när det är dags att söka jobb. På Högskolan finns möjligheter till VFU, AFU och praktik utomlands. I din utbildningsplan kan du se om du har utrymme för praktik.

VFU för lärarstudenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärar­utbildningen. Här hittar du viktig information gällande din VFU.

AFU för ingenjörsstudenter

Studerar du till data-, elektro-, eller mekatronikingenjör, alternativt till civilingenjör i datateknik eller intelligenta system? Då har du möjlighet att söka Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) 15 hp.

Arbetsplatsförlagd utbildning innebär att du förlägger en del av din studietid på en arbetsplats. Kursen syftar bland annat till att fördjupa dina kunskaper genom att tillämpa teoretiska kunskaper från det program du läser och utföra praktiskt arbete i form av projekt på arbetsplatsen.

Ansökan om AFU görs i samråd med kursansvarig men direkt till företagets kontaktperson, gärna med cv och personligt brev.

Det är bra om du själv hittar företag som vill ta emot studenter för AFU. När du har haft kontakt med företaget, hör av dig till Stella Erlandsson. Hon säkerställer att verksamheten ligger i linje med utbildningen, informerar företaget om hur vi arbetar med AFU och går igenom praktiska detaljer.

VFU utomlands (för lärarstudenter)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands ger dig som är lärarstudent möjlighet till att själv söka praktikplats var som helst i världen. Det är upp till dig själv att bestämma var.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt