Sök

SI – studenter lär av varandra

Vill du förbättra dina studieresultat samtidigt som du vässar din studieteknik? Då kan SI (Supplemental Instruction) vara något för dig!

SI (Supplemental Instruction) är en pedagogisk metod som innebär att en mer erfaren student guidar dig och dina kurskamrater genom kursinnehållet. Ett frivilligt och bra komplement till den vanliga undervisningen.

SI används inom en rad olika kurser på flera av Högskolans utbildningar, bland annat på lärarutbildningen, ingenjörsutbildningarna och inom idrottsvetenskap. Saknar du SI på ditt program, kontakta programansvarig.

SI går i korthet ut på att ni samlas i studiegrupper utanför ordinarie föreläsningstid. Träffarna leds av en student som tidigare har gått kursen, en så kallad SI-ledare. SI-ledaren guidar genom studiematerialet – inte genom föreläsningar eller genom att ge några svar – utan genom att stödja er att tillsammans hitta lösningar. Det kan vara genom diskussioner, gruppövningar eller genom att jobba med nya angreppssätt.

Vill du bli SI-ledare?

Som SI-ledare ska du ha läst ett tag på Högskolan och klarat de kurser som behandlas under SI-mötena. Du får gå en SI-ledarutbildning på Högskolan, där du bland annat får lära dig om ledarskap och pedagogik.

SI bygger på ett nära samarbete med läraren på kursen. Som SI-ledare har du också ett nära samarbete med, och får stöd av, Högskolans SI-coacher som är tidigare SI-ledare.

Om du vill bli SI-ledare kontaktar du någon av metodhandledarna nedan:

FIH: Heidi Norrström

ITE: Marlena Nowaczyk

HOV: Marielle Wall

Om du har frågor om SI, eller är intresserad av att bli SI-ledare kan du också kontakta Högskolans SI-coacher via mejl:

hh.si-coacher@hh.se

Forum att ställa frågor

På träffarna har du möjlighet att ställa alla typer av frågor som rör kursen. Att ingen lärare är med kan kännas skönt – detta ger ett forum där ni kan diskutera och fråga utan att bli bedömda. Frågor som inte får svar kan ni eller SI-ledaren lämna till er lärare, som då tar upp dem i den vanliga undervisningen.

Tre personer sitter vid ett bord vid en uppfälld dator, och en kille står upp pratar med övriga. Foto.

”SI är en tillgång genom att man i en mindre grupp och i en trygg miljö får möjlighet till en mer fokuserad inlärning, där samarbete är starkt uppmuntrat.”

Kalle Andersson, SI-ledare

Bättre studieresultat – och studieteknik

SI-mötena ger dig en möjlighet att fördjupa dig i ämnet du läser tillsammans med andra. Det ger både studiegemenskap och bättre ämnesförståelse. Men de bidrar också till en bättre studieteknik – SI ger en bra förståelse för hur man aktivt kan arbeta med sitt eget lärande.

SI ger resultat

SI har använts på Högskolan sedan 2005. Och resultaten har varit bra. Bland de studenter som har deltagit i SI är avhoppen färre och studieresultaten bättre.

SI är en väl beprövad metod som har fått stor internationell spridning. SI finns i dag både på högskolor, på gymnasieskolor och grundskolor. Metoden används i dag vid över 1 500 universitet världen över.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt