Sök

Student- och doktorandombud

Halmstad Studentkår har ett student- och doktorandombud som arbetar med rättsliga studentfrågor på Högskolan och stödjer alla studenter. Det kan innefatta allt ifrån att tentaresultatet kommer för sent till att du känner dig orättvist behandlad.

Ombudet har tystnadsplikt vilket innebär att de inte driver ditt ärende om du själv inte vill det. Du som student eller doktorand är också alltid anonym.

Du kan kontakta student- och doktorandombudet när du upplever ett problem som rör din utbildning eller din studiesituation. Problemet kan vara att du inte anser dig ha blivit rättvist behandlad, att du misstänker att någon av de regler som finns kring att ge kurser inte följts eller om du anser att din utbildning brister i kvalitet av någon anledning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt