Ansök om utlandsstudier

Här finns information om hur du gör för att ansöka om utlandsstudier och vilka krav som du behöver uppfylla för att kunna skicka in din ansökan. Ansökningslänkar hittar du längre ned på sidan.

Vilket lärosäte passar din utbildning?

Innan du börjar leta kurser och lärosäten i världen kan du kontakta din programansvarig för att höra om det finns några lärosäten som passar din utbildning bäst.

Du behöver ha minst 60 hp

För att kunna ansöka om utlandsstudier måste du vara registrerad student på Högskolan i Halmstad och ha studerat på högskola i minst ett år. Det gäller både för studier i Europa (Erasmus) och studier utanför Europa (overseas). 

 • Du behöver ha minst 60 högskolepoäng (hp) vid sista ansökningsdagen.
 • Du som har läst alla dina 60 hp på Högskolan i Halmstad har företräde.

Om du inte har läst alla dina 60 poäng i Halmstad har du chans till en utbytesplats i mån av plats, se nedan.

Ansökan och ansökningsperioder

Observera att du bara kan ansöka om utlandsstudier när en ansökningsperiod är öppen.

 • Utresa under vårterminen
  • Ansökan görs den 1 augusti–1 september
 • Utresa under höstterminen
  • Ansökan görs den 15 januari–15 februari
 • Sommarkurser utomlands

Saknar du enstaka poäng?

Grundkravet är att du ska ha 60 hp vid sista ansökningsdagen. Om du skulle sakna några enstaka hp för att uppfylla grundkravet ska du ändå inte tveka att skicka in din ansökan eftersom vi varje termin har många platser kvar efter ansökningstidens slut.

Utbytesplats i mån av plats

I mån av plats kan du som inte har tagit alla 60 hp på Högskolan i Halmstad få möjlighet till en plats som annars inte blir utnyttjad om du uppfyller något av kraven nedan. Vid konkurrens om en sådan plats, går den före som har flest meritpoäng.

I mån av plats gäller:

 • om du har tagit minst 30 hp vid Högskolan i Halmstad och minst ytterligare 30 hp vid ett annat svenskt lärosäte,
 • om du läser fristående kurser, eller
 • om du är registrerad på ett magister-/masterprogram på Högskolan (med minst 30 hp på Högskolan i Halmstad).

För några lärosäten i USA krävs det att man styrker sina kunskaper i engelska med officiella testresultat såsom TOEFL och IELTS, vilket kostar pengar. Det är bra för dig att känna till när du väljer lärosäte för dina studier eftersom detta är något du själv i så fall får betala för och ordna.

Du kan ansöka flera gånger

Du kan ansöka om utlandsstudier flera gånger, dock sker nominering och antagning vid det andra ansökningstillfället enbart i mån av plats och endast efter samråd med din programansvarig. Du är då alltså inte med i den vanliga rangordningen och kan enbart få en plats som annars skulle ha blivit outnyttjad.

Utlandsstudier under ”sjunde terminen”

Du som planerar att lägga din utlandstermin på den så kallade ”sjunde terminen” måste genomföra utlandsterminen i direkt anslutning till den sista ordinarie terminen. Du får alltså inte ta ut din examen förrän efter att du har kommit tillbaka från din utlandstermin.

Modell för meritvärdering

Meritvärdet är summan av dina kurser och delmoment i ej fullgjorda kurser multiplicerat med faktorn för betyget, plus poäng från engagemang i studentkårens verksamhet eller som studentambassadör. Verksamhet inom studentkåren beräknas enligt förslag från studentkåren.

Max 15 VG-poäng från kåren eller från engagemang som studentambassadör kan räknas till din meritpoäng. Dessa VG-poäng räknas om till meritpoäng enligt samma princip som nedan, och multipliceras alltså med fem.

Varje kurs och delmoment i ej fullgjorda kurser som åsatts betyg som tagits vid Högskolan i Halmstad multipliceras med följande faktor:

Betyget G = multiplicera med 1 (med 2 vid kurser som bara kan resultera i ett G)
Betyget 3 = multiplicera med 1
Betyget 4 = multiplicera med 3
Betyget VG = multiplicera med 5
Betyget 5 = multiplicera med 5
Betyget A = multiplicera med 5
Betyget B = multiplicera med 4
Betyget C = multiplicera med 3
Betyget D = multiplicera med 2
Betyget E = multiplicera med 1

Bastermin genererar inte några meritpoäng.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt