Sök

Utlandsstudier för studenter på LHS

Du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle har goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning till ett annat land. Vi har flera utbyten med utländska lärosäten.

Du kan till exempel läsa en del av din utbildning i ett annat land som utbytesstudent, göra projekt- eller examensarbete eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

På Akademin för lärande, humaniora och samhälle kan den internationella koordinatorn svara på frågor angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, t.ex. kursval och tillgodoräknande. Viktigt att förtydliga att det är du som student som själv har ansvaret för ansökningsprocessen samt planeringen och de praktiska förberedelserna av din studietid utomlands, men vi kommer att stödja dig i den processen.

Våra samverkanspartner

Lärarutbildningar vi har avtal med:

  • University of Waikato (Nya Zeeland)
  • Högskolan i Telemark (Norge)
  • Åbo Akademi (Finland)

Övriga samverkanspartner:

uppdaterad

Kontakt

Dela