Akademiskt skrivstöd

Vårt mål är att du ska bli duktig på att skriva och klara dina studier. Här kan du få stöd i både svenska och engelska om du till exempel behöver utveckla ditt språk eller har kört fast i skrivandet samt få tips och hjälp med referenshantering.

Tips för att skriva bättre

Språket som du möter på dina kurser, vilket också är det språk du själv förväntas formulera dig på, har vissa kännetecken som kan vara lite svåra att upptäcka.

Läsförståelse är A och O

För att du ska kunna skriva en akademisk text är det A och O att du verkligen har förstått den text eller de texter som du använder dig av. Om texterna som du använder har varit för svåra, så att du inte har förstått, då märks sedan denna svaghet tydligt för din lärare/examinator.

Skapa en studiegrupp

Se till att skapa en studiegrupp med kurskamrater, där ni träffas cirka en gång i veckan och pratar om kursböcker som ni läser och föreläsningar som ni har varit på. Det är mycket viktigt att få chanser att provtänka högt, i en trygg och icke betygsgrundande miljö. Genom att sätta ord på dina tankar trillar poletten ner lättare, och input har större möjlighet att bli till djup och varaktig förståelse.

Ställ frågor till dig själv

Gör ofta pauser när du läser, och ställ frågor så som: Vad betyder egentligen det här? Vad är det som de/författarna säger? Känner jag igen detta? Kan jag jämföra det med något annat som jag har varit med om, hört talas eller läst om? Håller jag med om detta? Kan jag komma på tillfällen då detta inte stämmer?

Sex yngre kvinnor sitter runt ett bord och pratar med varandra. Bilden är tagen ovanifrån och på bordet finns mobiltelefoner, datorer och böcker. Foto.

Högskolans skrivregler

Högskolans officiella namn är Högskolan i Halmstad och inte Halmstad Högskola. Namnet förkortas HH, inte HiH. Genitivformen är Högskolan i Halmstads.

Stor eller liten bokstav?

  • Programnamn skriver vi med stor begynnelsebokstav (Ekonomprogrammet). I flerordiga namn ska endast första ordet ha stor begynnelsebokstav (Maskiningenjör – konstruktion och design).
  • Obs! På engelska skrivs programnamn etc. däremot med stora begynnelsebokstäver på alla utom vissa småord, som prepositioner och bindeord (Master's Programme in Information Technology, International Office, Department of Teacher Education).
  • Kursnamn ska ha stor begynnelsebokstav (Affärsengelska, Psykologi (1–30) 30 hp).
  • Ämnen och kunskapsområden skrivs med små bokstäver (teknik, juridik, psykologi).
  • Akademier bör skrivas med inledande stor begynnelsebokstav. Exempel Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (inte Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap).
  • Titlar på böcker, skrifter, rapporter eller betänkanden skrivs med stor bokstav i första ordet (Makt och demokrati i Sverige, Röda rummet).
  • Vi använder stor bokstav i Högskolan när det handlar om Högskolan i Halmstad. Liten bokstav är det handlar om högskolor i allmänhet (högskolan).

Så här heter vi på andra språk:

Engelska: HALMSTAD UNIVERSITY

Tyska: UNIVERSITÄT HALMSTAD

Franska: UNIVERSITÉ DE HALMSTAD

uppdaterad

2020-03-24

Kontakt

Dela

Kontakt