Sök

Skrivstöd

Vårt mål är att du ska bli duktig på att skriva och klara dina studier. Här får du tips om du till exempel behöver utveckla ditt språk, har kört fast i skrivandet eller om du behöver hjälp med referenshantering. Du får också tillgång till en onlinekurs i Word.

Videon kan hjälpa dig att förstå vilka ord och begrepp du förväntas fånga upp som student, för att du ska kunna ringa in det akademiska språket.

Sex yngre kvinnor sitter runt ett bord och pratar med varandra. Bilden är tagen ovanifrån och på bordet finns mobiltelefoner, datorer och böcker. Foto.

I videon går Rickard Melkersson igenom olika skrivstrategier och hur de kan hjälpa dig till skrivarframgång.

Högskolans skrivregler

Högskolans officiella namn är Högskolan i Halmstad och inte Halmstad Högskola. Namnet förkortas HH, inte HiH. Genitivformen är Högskolan i Halmstads.

Stor eller liten bokstav?

  • Programnamn skriver vi med stor begynnelsebokstav (Ekonomprogrammet). I flerordiga namn ska endast första ordet ha stor begynnelsebokstav (Språk, textbearbetning och digital kommunikation).
  • Obs! På engelska skrivs programnamn etc. däremot med stora begynnelsebokstäver på alla utom vissa småord, som prepositioner och bindeord (Master's Programme in Information Technology, School of Information Technology, Student Affairs).
  • Kursnamn ska ha stor begynnelsebokstav (Affärsengelska, Psykologi (1–30) 30 hp).
  • Ämnen och kunskapsområden skrivs med små bokstäver (teknik, juridik, psykologi).
  • Akademier ska skrivas med inledande stor begynnelsebokstav. Exempel Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (inte Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet).
  • Titlar på böcker, skrifter, rapporter eller betänkanden skrivs med stor bokstav i första ordet (Makt och demokrati i Sverige, Röda rummet).
  • Vi använder stor bokstav i Högskolan när det handlar om Högskolan i Halmstad. Liten bokstav är det handlar om högskolor i allmänhet (högskolan).

Så här heter vi på andra språk:

Engelska: HALMSTAD UNIVERSITY

Tyska: UNIVERSITÄT HALMSTAD

Franska: UNIVERSITÉ DE HALMSTAD

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt