Sök

VT2015-

Utbildningsplaner vid Högskolan i Halmstad

Programkod eller del av benämning: Förklara val av termin
Close
Sök utbildningsplan
Ange hela eller en del av programmets namn. Om du vet programkoden så kan du skriva in den direkt.

Termin
Välj den termin du påbörjade dina studier. Om du blivit antagen till senare del av program ska du välja den kull du tillhör. Med kull avses den termin du skulle varit antagen till om du börjat aktuellt program från början.

Äldre utbildningsplaner
Utbildningsplaner före ht 2007 beställs genom att välja 'Äldre utbildningsplaner' längst ner i listan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt