Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Minor Field Studies

Är du intresserad av att vara med och bidra till utveckling i låg- och medelinkomstländer? Vill du lära dig mer om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor?

Som student på Högskolan i Halmstad har du möjlighet att ansöka om ett Sida-finansierat stipendium för att genomföra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland.

Vad är MFS?

MFS står för Minor Field Studies och är ett Sida-finansierat program som ger studenter på universitet och högskolor möjlighet att åka till ett utvecklingsland för att samla in material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Syftet med MFS-programmet är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att främja internationaliseringen.

Stipendiet är på 27 000 kronor per student.

Vem kan söka?

För att beviljas MFS-stipendium ska du:

  • ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan.
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du som kommer från ett annat nordiskt land och inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år.
  • ha goda kunskaper i engelska och i vissa fall även i franska, spanska eller portugisiska.
  • Den som ansöker om MFS-stipendium får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå eller ha blivit beviljad MFS-stipendium tidigare.
  • Högskolan i Halmstad tar inte emot externa ansökningar.

Villkor för fältstudien

Studiens syfte ska ha en tydlig relevans för utvecklingsprocessen i det land fältstudien äger rum och de kurser som den sökande studerat/studerar.

Giltiga länder för MFS är de länder som klassas som låg- eller medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommitté DAC. MFS får inte genomföras i länder som UD avråder resor till.

Studenterna ska befinna sig i utvecklingslandet i minst 8 veckor för att genomföra fältstudien och uppsatsen ska skrivas på engelska. Innan avresa får studenterna en förberedelsekurs på två heldagar som Universitets- och högskolerådet och Sida arrangerar. Kursen tar bland annat upp ämnena kulturmöten, hälsa och säkerhet, bistånd och utvecklingsteorier. Läs mer om förberedelsekursen.länk till annan webbplats

Ansökan

I nuläget finns det inga MFS-stipendier att söka på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-09-25