Om HDC

Health Data Centre (HDC) är ett centrum för forskning och analys inom hälsodata och artificiell intelligens. Fokus är att utveckla området informationsdriven vård för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Vårt uppdrag

Health Data Centre:

 • Möjliggör samarbete mellan experter över disciplin- och organisationsgränser.
  Akademi – hälso- och sjukvårdsorganisationer – företag.
 • Tillhandahåller infrastruktur och processer för att hämta, lagra och analysera hälsodata på ett säkert sätt.
 • Genomför forskningsprojekt i framkant där AI tillämpas på klinisk och resursrelaterad data för att ge djupare insikter till hälso- och sjukvårdsorganisationer och företag.
 • Samlar och tillhandahåller kunskap och kompetens om datahantering, regelverk och juridik till andra pågående initiativ inom informationsdriven vård.

Vårt mål

Målet med HDC är att sprida det upplägg och den kompetens som byggts upp i Halland kring informationsdriven vård till resten av Sverige och Norden. HDC har för avsikt att utveckla en nationell nod för informationsdriven vård, för att tillämpa och skala upp:

 • AI-modellering för ökad precision och tidig hantering
 • Federerat lärande för samnyttjande av känslig data
 • Syntetisk datagenerering för analyser utan risk för integritetsintrång
 • Patient Encounter Costing (PEC) för resursbeskrivning av vårdkedjor
 • Vårdkedjors klimatavtryck

Tre nyckelkomponenter

Health Data Centre är ett forskningscentrum vid Högskolan i Halmstad. Region Halland och hälsoteknikföretaget Hallandia V är centrumets strategiska partner.

 • Högskolan i Halmstad bidrar med forskningskompetens (AI, dataanalys, hälsoinnovation etc)
 • Region Halland tillför hälsodata efter överenskommelse samt klinisk expertis
 • Hallandia V tillhandahåller dataplattformen SHAARPEC samt projekt- och datahantering

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela