Health Data Centre

Health Data Centre (HDC) är ett centrum för forskning och analys inom hälsodata och artificiell intelligens. Fokus är att utveckla området informationsdriven vård för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Nyheter

Samverkansparter

Logotyp
Logotyp
Logotyp