Sök

Ny forskning kan förebygga återinläggning på sjukhus efter hjärtsvikt

Hjärtsvikt är allvarligt och orsakar många dödsfall. Det är också en sjukdom som drabbar många och som mycket av resurserna inom vården används till. Nya studier vid Högskolan i Halmstad, som gjorts i nära samarbete med Region Halland, visar att av patienter med hjärtsvikt som varit inlagda på sjukhus läggs var tredje patient in igen inom 100 dagar. Forskarna kan också bidra med kunskap om hur många av dessa oplanerade inläggningar kan förutses och också förebyggas.

Tanken är att patienterna ska få bättre vård till lägre kostnad. Oplanerade inläggningar kostar mer än planerade.

Farzaneh Kobra Etminani

Vid hjärtsvikt är risken för ytterligare kardiovaskulära problem som störst inom 100 dagar, det kan vara exempelvis ny hjärtsvikt, angina, hjärtattack, stroke och oregelbundna hjärtslag. Ny studier vid Högskolan i Halmstad visar vilka faktorer som redan vid utskrivning skulle kunna tas i beaktande då dessa kan kopplas till ökad risk för ny, oplanerad sjukhusinläggning inom 100 dagar. Att vara kvinna minskar risken, liksom förhöjt blodtryck. Fler faktorer som kan kopplas till ökad risk för återinläggning är ålder, vissa hormonvärden och andra sjukdomar som KOL.

– Dessa faktorer är exempel på tydliga indikatorer för återinläggning, säger Farzaneh Kobra Etminani, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och en av forskarna bakom den aktuella forskningen.

Studierna är ett exempel på Högskolan i Halmstads forskning om informationsdriven vård där AI och dataanalys används för att dra slutsatser från hälsodata.

Publicerad

kontakt

Dela