Projekt

Inom HDC bedrivs både externt finansierade forskningsprojekt och uppdragsforskningprojekt. Det gemensamma för alla projekt vid HDC är att dataanalys och AI tillämpas på hälsodata så att hälso- och sjukvårdsorganisationer och företag kan få djupare insikter. Forskningsprojekten vid HDC genomförs i samarbete med regioner, kommuner, myndigheter och läkemedelsbolag.

Alla projekt vid HDC genomgår en etikprövning och följer de regler för datauttag och datahantering som varje vårdorganisation kräver.

Publikationer

Omfattande forskningssamarbete under snart 10 år mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland har lett till flera vetenskapliga publikationer inom området informationsdriven vård.

Publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela